#7367: Svenska Biografteatern

f Svenska liuqrallealern

(Templarordens4 stora eleganta hörsal, Kungsgaizln 36)
givet dagliga

Kl NEMATOGRAF-FÖREVISN l NGAR

efter utsökta och gedigna program.
088.! Alltid de senaste nyheterna à området. 088.!
flrogram lr. o. m. Onsdagen den 23 t. o. m. Lördagen den 26 Mars 1910.

 

 

 

 

o. Y .o
"Io QI

1.En guldgruva i. Australien. 3- levande och sjungande bild-

Synnnerligen intressanta bilder från den stora guld- sene "I"

gruvan vid Graham Towni Nya Syd-Wales, Australien.    m- Greven av 

Med hjälp av jättcpumpen, som lämnar ända. till 4,000

liter vatten i minuten, krossas först det guldförandeåmi-
ncralct, som blandas med kvicksilver för att därme elst
i särskilda kärl befrias från sinn föroreningar. Där å  

uppsamlas amalgamet i cisterner och pressas genomh" t-
ror-apparater för att befrias friin kvicksilvret, som till slut  .Kisa Weise 0, Julius Sachs vid ve", op. jeafengerlfn,
helt förilykligar genom uppvärm ning. Den dagliga. bc- I
Ö hållningen vid nämnda gruva. utgör cza 12 kilo guld. Q
1-, .o

 

 

 

 

 

 

 

 

6. .O I I
o Q- 4- 0
I I.77me-rilcansk nyhef! I I, .I

o O
4.De sma 1apansk0rna.,-
u Kinematografi i färger av Paihé Fréres.
2  e S   Denna scen, som så innerligt avspeglar det japanska
" O livet syncs mästaren som ett levande sammandrav ur

Pierre Lotis fulländade österländska skildring ufrn fix-y-

 

 

 

 

 

 

 

- - m- snntemum". Vår lilla japanska har nyss emottaffit en
St9ltartad mimmdl l 3 akter" Medryckande och inbjudan från sin väninna. fröken Oyama och håller på
bn lant Spa - att göra. toalett i det hon tar på sig en förtjusande kläd-
HUVUDPERQONER ning. Under tifden gör sig värdinnan redo att emottaga
- i .k - I sin gäst och äster på sitt huvud en strålande vacker
thiittan, husets förtjusande dotter och snart förälskadi äiadem, varpå hon ägnar sin omsorg åt ett av de små
Invonjörcn också. träffad av Amors il. värgträd som varje österrikets dotter har i sin ävo.
"lllzimiljeslalvinnnnå insjuknad i in ucnsa och ömt äl- Slutligenikommcr då den lilla. väninnan och efter zatt
skad uv ömt mötc företaga do bägge unga damerna en sputsor-
Snickaren, som-iir grymt svartsjuk. tur i den blomstcrströdda trädgården, varpå de slå sig
, I I , I I ned vid tebordct till vilket serveras syltade frukter, som
, ,Aut1h0p ill" egentligen fåmll.leslävln9alls fel, tY hon - de behändigt föra, till munnen med tillhjälp av I
ins uknar. Husets rara. dotter iklädor sig hennes skep- Q Små pinnar. Och så, dukar man av, idyllen är slut. Q
na , och nu börja förvccklingarna. Ingenjören ämnar Q. I,
inspektera sitt nybyggo och iför sig arbetsdräkt. Do

två. råkas, då han först vill köpa sig en tår mjölk. Det
blir kärlek och förvccklingar och svartsjuka i långa lm-
nor, tills vederbörandes mammor råkas och avslöja. ano-

43 nymitctcn, varefter alltI är klappat och klart för giftermål. F i k
I. särdeles rolig: ann-hop. 5-    .
Q Skämt.

I
0
.9

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och 1"helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. I

Nytt program Måndagen den 28 Mars (Annandag Påsk) 1910.
.W inga iörevisningar Långfredagen och Påskdagen. W I

[Ikki-Mimmi, Tin-AMD. FOMI, 1910,

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain