#7366: Eskilstunabiografen

- 1 ll.

Lokal: HANDL. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång lrån Garelllg. (snett emnt Hldhusel).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

NVardagar från kl. B-lll e. m. Söndagar från 2-5. B-lll e. m. med början varje hel timme.

OBS. ! Alltid. först. med de Isenaste nyheterna. OBS. ! 

 

 

Program fr. o. m. 4- t.

1. Jakt pà flyghnndar

0 N . . . a
pa Sumatra. - Kvnematograti 1 larger.

Flygande hunden tillhör flädermössens ordning och

förekommer å Australiens ovärld, malajiska nrkipelagcn,
Ostindien m. li. trakter i gamla världensf varma re-
gion. De uppnå en betydande storlek och deras kött
sagt-s vara mycket välsmakande. Den jakt som här fram-
ställes och som ägor rum i Stunatrus yppiga Hora, he-
höver ej någon beskrivning; den talar för sig sjalv.

Härliga naturscenerier. Intressanta iaktscener.

 
  
    
  

2. AMORS PIL.

Sagan om Apollo och Daphne.

Apollo har nyss utfört sin första stora bragd,
nedlagt den fruktade draken Pyton, och ikiinslan av sin
kraft gör hun sig lustig över Amors små. kärlekspilar.
Att pilarna liro farliga nog får han dock snart erfara.
Amor skjuter och träffar hans hjärta och en häftig,r kär-
lek vaknar hos honom till Daphne, flodguden Pcnoios
sköna dotter. Daphne föredrager dock Dianos nöjen
framför kärleken. Vid Apollos försök till närmandc, flyr
hon bort, och då hon förföljd till sist icke ser sigistånd
att undkommn, förvandlar hon sig till ett lagerträd.

Vacker, fängslande bild ur sagovärlden.

   
  
   
  
  
 

3. Det eviga hav

(Biscayaviken).
Storslagna scenarier.

Vilda, mäktiga komma jättevågorna rullande in från
havet och bryta med raseri mot bränningar och klippor.
Så förvandlas scenen i lugnoch vila och vi se några
storslagna solnedgångar vid spanska kusten. Till sist
vilar mörker över Biscayavikens fruktade vatten.

En bland de vackraste naturbilder som kan ses.

 

 

 

 

l 51. DG

 

W -

o. m. 6 Mars 1910.

 
  
   
  
    
 
    
 
    
  
  
   
   
  
  
  
   
   

Konstfilml

4. I Madame de Langeais.

Drama efter H. de Balzac.

Spelas av
Mzo Dermoz.......-..-.... M:e Langenis.
Mzr Cnlmettes .......... -- Genernlen.

Konstfilml

 

 

General Meyran, tapper i fält men skygg och för-
sagd gentemot det täcka könet, blir "presenterad för
härtiginnan de Langeais, skön men ntstudlerad kokett,
vars nöje det är att lägga männen för sina fötter för att
få tillfälle att sedan ge dem korgen. .Generaleu blir bo-
tagen i hiirtiginnans skönhet, och när han senare mot-
tager en inbjudan att besöka henne, skyndar han att
efterkomma densamma. Snart står han på knä. framför
madame de L., men i samma ögonblick inträder ett par
av hennes bekanta, vilka vidtalats att vara till hands
för att bevittna hennes nya triumf. Generalcn avlägsnar
sig i vredesmod. t

Härtiginnan har emellertid fattat kärlek för den
hurtige genornlen och söker åter närma sig honom men
nu är det hennes tur att bli bortvisad i främmandes
närvaro. i

General M. får emellertid om någon tid en korn-
mendering till Spanien. Här besöker han enI dag ett
kloster, där han oväntat återfinner härtiginnan som nunna.
Kärleken npptlamrnar nu å ömse sidor och gener-elen
förboreciocr en enlevering av den älskade. Men det är för

sent. Atcrseendet har krossat hennes hjärta, och när
han inkommer i hennes cell, ligger hon död på sin stingI

Gripande tragedi.
f

trånga. byxorna.

Vi se en ung man som med förtvivlan i ansiktet.
väntar på - sin skräddare. Den unge mannen skall pin
bjudning hos sin fästmö, men måste dessförinnan nöd-
vändigt ha de nya eleganta henkläderna. De komma,
men äro, o ve, för smala. intet är dock att göra. åt
saken och efter några ögonblick är vår hjälte mitt ibland
de inbjudna, där han upplever rysliga stunder, i med-
vetandet att "det hänt någonting" med de splitter nya
byxorna. I sin förtvivlan förmår han en av jungfrurna
att söka reparera skadan, men därigenom kommer han
nr askan i elden och det hela slutar med en vild flykt,
som ändar med att polisen anhåller honom för förargelse-
väckando uppträdande. I

Humoresk. Rolig och otörarglig bild.

 

 

 

 

 

N" ELEKTRlSK VENTlLATlON. "I
Eftertryck av programmet utan särslrill medgivande lörbiudee. se ae en ee, ae Berusade personer äga ei tillträde.
Förstklassllg musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
"Rätt till ändring av programmet förbehålles. Etiketter gälla endast tlll den föreställning de köpas.

WW Nytt program Måndagen den 7 Mars ritat).

W

Eskilstuna, Tryckeri-ana Fnket, min, i

nr

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain