#7364:

PROGRAM.

1. En färd bland fjällen.

En liten angenäm resa blandåvåra nordligaste delar av Sverge.

2 "Dockanä

En högst intressant film är "Dockan" av Claredan i London. Det är icke nagot s. k.
spännande äventyr ur "Jorden runt på. 80 dagar" och dock giver just äventyren i "Jorden runt
på 80 dagar" anledning till "Dockans" märkliga uppträdande. Säkert är att "Dockanu ses av
alla och en var, ung som gammal med odelat nöje.

 studier vin en Italiensk silvergruva.

Obs. ! Enastående sevärdhet. I Obs. !

.. Hiältinnan fràn Galahrien. w

En episod från de Italienska gränsstriderna mellan smugglare
.-. och tulltjänstemän. .-.

Ett smugglaretjuvband bereder sig för en kupp. De upptäckas av en flicka, som yppar
saken för de Italienska jägaretrupperna, som genast begiva sig av för att hindra deras före-
havande.

Bandet, som ser sig i fara, strider ej utan fly för att hämnas på. den som de ana vara
orsaken.

De ankomma till platsen varest flickan bor och antände huset; flickans liv räddas av
trupperna, vilka ankommo i sista ögonblicket. Flickan har dock blivit blind av röken och
lågorna men vårdas av den lilla truppstyrkan. 1

Bandet har dock beslutat att hämnas och angrepo på natten. Härunder dödades Hickan
av ett skott, ämnat för anföraren. För sin bragd erhåller hon en krigares begravning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Professor Famos .katton

Skrattnummer.

 

 

 Engandinebergen.

0bs.! lly serie, ej förut visad.

Denna var nya bild, vilken är från de världsberömda Engandinebergen i Frankrike, är
en bild som vi särskilt vilja fästa den ärade publiken vid, för den är av utomordentlig skön-
het och charmant tagen under en färd uppför bergskedjan. Den eleganta färgtonen å bil-
den gör den särskilt imponerande. l

 

 

7. Ett drama bland bergen.

En ung ädling förälskar sig i en fattig bondflicka. Han framlagger för henne sina käns-
lor, men flickan som ej tror att denne menar allvar, avslår hans enträgna förklaring.

Adlingen, som har beslutat sig för att, trots hennes nekande, äkta henne, låter på nat-
ten bortföra henne till en öde fäbodstuga högt uppe bland bergen.

Bondllickans broder, som hemkommer, finner spåren av ädlingens hantlangare och följer
dem till hyddan:

Där utkämpar han en strid med ädlingen som slutar med att denne faller utför branten.

Kärleken till nästan tar dock ut sin rätt och flickans broder klättrar utför branten där fin-
ner .lian den särade som de sedan med gemensam hjälp hissa upp ur avgrunden. Denna beder
om förlåtelse, som han också. erhöll.

En alltigenom spännande bildserie.

 

 

8. Lehman som detektiv.

Genemkemiskt.

Lehman får i en tidningsnotis se ett meddelande om att ett brott blivit begàngetfoch
5,000 kr. utlovas till den, som kan gripa brottslingen. Strax känner liehman på. sig att här är
något för honom. Han lyckas hos polisen utverka ett poliskort, och strax börjar han sina
efterspaningar, kännande sig som en ny Sherlock Holmes. Hur det går vännen Lehman i
hans nya verksamhet, visar den genomroliga bilden. "

 

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain