#7362: Stora Biografen

STURA BIUGRAFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 o. m., Fredags-, Lördags- och holgdagsaftnarker-W e. m.,

Sön- och helgdagar kl. 2---5 och 6-10 o. m.
Program från den 2 April t. o. m- den 5 April.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O O O..
O O OO.
O O .OO
l I A I ll - I
 Klyllurna vid ude I Sodra Frankrike.
Vilda natur-scenarier.
Ande. iir en iiod i södra Frankrike, som upprinner norr om passet (Jol de la Perohe i Pyrenoernu och
faller ut i Medelhavet. Den 208 kilometer långa Boden ilyter fram mellan sönder-vittrnde, vilda. klippstränder,
som stupa brant ned mot den forsamlo strömmen. Längs floden har byggts en järnväg, som passerar otaliga
tunnlar ock seliakt.
m OQO
.OO .OO
OO. OQO
E t .. l i O .. k . d
Inlressevåckande. Originall-
OOO .- O..
.OO "OQO
.OO .OO
O I . O
av den populäre Dragspelsvirtuosen
of." I! r o I r
I a a e an I a a ne.
Lilla Kalle, vilken är erkänd som Dalarnas: bäste harmonike-virtuos, har erövrat tiera
första pris i Sverige och Norge. Vid senaste tävlan i Kristiania tillerkändes Lilla Kalle för-
sta pris (stor guldmedalj) såsom varande Norges bäste dragspelsvirtnos.
jlfy reperfoar! W W." jlfy repet-roar!
O.. OO.
.OO OO.
.OO Q..
I 5
Le film ol Art.
Efter Balzac dramatlska skådespel. Framställt av franska skådespelare.
Hl(.Å.Dl-iS[)lCIiAlild: Herr Claude (Jari-.v i Fel-rogue7 roll. (Fadern).
u Lon-00110 i .llesnmrets roll.
lilrkn liiieenet i;(llemunves roll.
l. Munnen störde liistcn. v i 2. Duellen. - Ii. Efter lf) år. 4. llå barnet ldivit kvinna iiir lien uv
sin döende moder veta hemligheten nv sin hörd. -V i fw. Meduljongen. -- ll. Ett gilleriiiål :iv kär-lvl; 1530, --
7. Inbjudningen. i 8. På bröllopsdngen tror sig Clemenee igenkännn y(in fader blund mängden. k ll. Den ,
dödes hemlighet mäste bevaras.  10. liln olycksdiger liirtegonhct. - 4 ll. Brevgallret. --12. län olycks- y
bringande glömska. W 135. På villospår. - 14. Portvnktersknn.  15. lån ofrivillig medhroitsliug i före-
stående tragedi. - lll. Mötet. -- 17. Den för-monte iilskaren. ---18. litt olyi-.ksskot-t. - lll. Vad har du
gjort? Jag iir hennes fader och hon iir min dotter.
OO. OO.
O.. " - Ä .OO
O.. OO.
 Reporternas konung.
.. .. . i
Kalle flugas senasfe pahlff. I l
Kulle Fluga förnekar sig aldrig. lininorisiisk och påhittlig till yiterlighet, sätter han publikens skratt-
inuskler på hårda prov. Kalle living-ii som Reporter-nas konung, giver irki- någon in" hansmilngunndrii komisku
scener efter i harlshrytande företag, man läng-tur icke, men viiutnr litt han en dn;- bryter halsen av sig. Men
Kalle Fluga. him lever lin, och mott-ngor med förtjusning publikens hyllning till sinn komiska påhitt :i den
vita duken.
l
O.. OO.
OO. "- O..
.OO OQO

Förstklaésig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; Zidra dio 40 öre; Irsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre. i

Berusade personerväga ej tillträde. Rikstel. 150. I Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Nytt program Onsdagen olen 6 April.

Jil-.iiårläm :inn-April Tori-az" im

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain