#7361: Svenska Biografteatern

Svenska linnrnllenlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

KlN EMATOGRAF-åOREvlSNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området. 088.!
Program lr. o. m. Måndagen den 4 t. o. m. Onsdagen den 6 April.

.III-IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIQIIIIII-IIIII-IUIIIIIIIIII-III.

 

 

S venslf nyhet!

.. En resa med världens nordligaste järnväg.

Narvik-Riksgränsen. Egen fotografering.

Den 41 km. långa järnvägen från Riksgränsen till Narvik har ej mindre än 21 tunnlar med en
sammanlagd längd av 4,570 mtr och är i anläggningskostnad en av de dyrbaraste i Europa. Järn-
vägen, tillhörig svenska staten, byggdes huvudsakligast för malmtransporten, men har på senaste ti-
den tagits mycket i anspråk för turistresor. Med sina på. ena sidan imponerande branta fjäll med
evig snö på topparna och på. andra sidan en sluttning, i vars avgrund man ser fjälltoppen återspegla
sig i fjärdens vatten, företer denna resa en utsikt som är förtjusande och vartill få. motstycken
givas i Europa.

 

 

2. Det stumma pianot.

En episod från Italienska revolutionen 1843.

Ett misstänkt kafé blir stängt av polisen.
Polisofficeren älskar dottern till en av de sammansvurna.
De revolutionära församlas hos sin anförare.
uDe, hos vilka man finner vapen, skola skjutas.
Bologna den 12 maj 1843. Guvernör lvl. (Iaiz-ffolam.LL
"l min tidigaste ungdom sjöng min moder denna sång".
b. Revolutionen bryter ut.
7. "Sångem som min moder sjöng. spelades för mig för sista gångenfL

:Väldigt-Å

.Cl
.

 

 

lins! Nyll llii Eskilstuna. I [i] tills! Nyll liir Eskilstuna.

Stor Premier

och gästuppträdande av

 Tre spelande Pojkar.

Förstklassig musik till mandolin och luta.

Ingen bör försumma att höra denna verkligt utmärkta musiktrio.

 

 

.. l den eviga vårens land.

Kinematografi i färger från Pathé Freres.

l den exotiskt lvppiga grönskan av väldiga träd och prunkande blommor skymta några iör-
skràmda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköldpaddorna under det nack-
rosor med blad så stora att en man ledigt kan taga plats på dem, och vita lotusblommor sträcka
sina kalkar upp över den spegelblanka ytan. Och som en värdig bakgrund till det hela se vi vul-
kanen Smeros höja sin eldsprutande hjässa högt över molnen.

 Lehman blir kiir i sin nrinsinals liniier.

Med säkerhet den roligaste av Lehmans alla bedrifter.

 

 

.IIIII-IIIIIIIIIIIIIII-IIIIII-III..IIIIIIII..II.I..IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIII.
...IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-Ill...III-IIIIIIIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIII-IIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII.

...IIIIIIII-III...III-.IIIII.GI-III...III-IIIIIIIIIIIIIIII.

Rätt till ändring av programmet förbehålles,

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNAI Vardagar kl. 7-10 c. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-q10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 7 April 1910. 

Eskilstuna, Ti-.-A.-)i. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain