#7360: Eskilstunabiografen

ll tilll-Bill ill

Lokal: HllllllL. F. ll. NILSSllNS HUS, ingång trån Gareliig. (snett emot Hidnuset).

(Telefon 716.)

O .O .O I
Dagliga Forestallnlngar
Vardagar från kl. Bwlll e. rn. Söndagar från 2-5. 6=l0 e. m. med början varje hel timme.
 OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. l 

 

 

 

Program fr. o. m. 5 t. o. m. 7 April 1910.

 

 

.. Skörd av sockerrör.

I färger från Pathé Fråras.

.l det följande få vi en mängd snabbt tecknade och naturtrogna bilder från sockerrörs-
industrier] i dess egentliga hemland Snndaöarna. Samtidigt med att växten skördas, styckar
man rören och planterar om dem. Rämaterialet forslas så. till fabriken och-under de månader
skörden varar uppehåller en aldrig sinande ström vagnar dag och natt förbindelsen med plan-
teringarna och fabrikerna. i

Rören krossas så. i maskiner och massan kokas och siktas för att slutligen efter torkning
och andra operationer förvandlas till kristalliserat socker, som sedan i sin tur för raffinering
exporteras till ltluropa.

llögst intressant och underhållande.

Konstfilm i Teaterfilm i

 drrädiskn spegeln.

Eramalisk konsffilm, inspelad av Jfalienslca,

mimiska skådespelare.
Den förrädiska spegeln är en av de mest spännande dramer ni sett.

 

 

 

l. En oförutsedd händelse förorsakar Ortensias och hennes faders gyllne drömmar om
en sorgfri framtid. -- 2. Den ädla människan bankrutt. a 3. Bankiren lovar rädda (thonsias
fader mot villkor att lion gifter sig med honom. -- 4, Efter en fruktansvärd själsstrid beslutar
Ortensia att offra sin kärlek mot sin barndomsvän Alfred och mottager bankirens anbud. ---
5. Brev från bankiren till sin väninna Louise: "En oförutsedd glädje! .lag .har funnit en
flicka vars dygd och ädla sinnelag är en borgen för ett lyckligt äktenskap. Vi äro på väg
hem. Din vän .lakoblå w (i. Mottagning i det nya hemmet. Tvänne skurkar. Hm "7. Den för-
lta förolämpningen. - ö. Alfred, barndomsvännen besöker Ortensia. v ll. Lyssnerskan. -
10. Oskyldigt dömd. --- ll. Förtvivlad. Vem har gjort detta?  1.2. Vad doktorn säger. -
13. De brottsliga bliva trodde och den oskyldiga misstrodd. -f- H. Nejl Nej! Nej! Min kärlek
mot barndomsvännen har jag offrat för dig. Sen dess har jag lärt älska dig och ångrar icke
att jag blivit din maka. g 15. Bort orm! Din själ är lika svart som ditt hjärta. -f lll. vliln
fruktansvärd upptäckt eller vad spegeln förrådde.

c , of
 Nordens skönhet.

-E Vinterliv i norden.

En bild ifnll av liv och lust som i vackra och livfulla scener visar oss den nordiska vin-
terns storslagna. skönhet. Bilden. som  ett verkligt kinematogratiskt mästerverk, är en se-
värdhet av "först-n rang.

o E e
I  Handelsresandens hämnd.

Komiska scener ur en handelsresandes liv och upplevelser i Turin.

088.! På grund av numrens längd kan ej mer än fyra nummer
ingå i programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

088.! I Det mest storslagna program man gärna kan önska få sa.

 

If ELEKTRISK VENTILATION. .I
Ettertryek av programmet utan särskilt medgivande förbjudet. ae ae ae ae ae Berusade personer riga ej tillträde.
Förstklasslig musik.

liIerlRlli: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W  program Fredag-en dennaY 8 April. d9dl0. W

tdskrlstiiria, "tryckeri-A-ll, Folket.. llllll.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain