#7358: Svenska Biografteatern

Svenska liaarallaalara

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

Km EMAToGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området. 088.!
Program fr. o. m. Torsdagen den 7 t. o. m. Söndagen den 10 April.

 

 

 

 

 

 

 

 

H b "I .- " v? 4 vw

ll llläll el" e ll ä I
1- r  n  v  :for succes. D :Yair :ör eskzlsfuna.

O I

l Norra Kanada, Amerika. 3. gasfuppfmdande av .

I

.Några infressanfa bilder. I o E

I

I

I

ll. I

f "- i
o Försfklassig musik fill mandolin och lura.

I

a 0 I Kur emoffagifs med stor-mande bifall. E

I

I I

l I

jfy äventyr-:skildring fr. vilda väsfern P R O G R A M E

Spännande scenarier. E

Jnspelad av äkta cowboys. TUREADOREN, Spansk marsch. =

. s" o is siNe. I

i Bilden är kinematogmfemd av Buffalo Bill, som för U .M 1 =

I u n , , .BObTON :

g narvarande reser for en .stor amerikansk firma, uteslu- I. I I I II I :

I tande för kinemetografering av prilriebilder, behandlande hampa-Wim" (tf I fc spelfmdp 170719413 W- W- g
livet som det i verkligheten är. 70 ä

I Två. unge amerikaner-e, cowboys, förälskade sigi n
Kitt Blair, dotter till en närboende renehmen. Emcl- .. .. .. . :
lerti bliva de både. store rivaler. Kitty förlirar Stephen I Ingen bor lorsumma att hora denna Verkligt ut" =
Bronson, den eneI av sina. beundrare sitt eenaste foto- = märkta musiktrioI E
graii men visar sin opartiskhet när hon (river Stephen I. I
Howard, den andre friaren, ett liknande. zIj)e båda. män- I "uu-0.

I nen bestämma. sig slutligen för att hedje liiekan välja

= mellan dem. När de redogöra förhållandet för Kitty, tve- I,

I kar hon ett ögonblick, men giver sin hand åt Bronson. .nu
Howard draget sig tillbaka. efter att huva. önskat de både r .o
ett lyckligt liv tillsamman. Det dröjer emellertid icke. =
länge förrän Bronson visar en annan sida av sin kerak- N 0 00 =
tär. Han förlorar penning på spel och. planlägger att =
gottgöra sig genom att tillägna. sig en annan renelimans  I..
kreatur. Bronson tager till sin förtrogne Will Persons =
och när natten faller på begive. de sig iväg för ett stjäla g . =
ev ranchmannens bästa. tjurer. Persons blir seden Skie- u..
kad ett sälja. den] medan Bronson rider åstnd för etthe- l   =
söka sin fästmö. Under tiden har stölden upptäckts och 0 =
man har funnit ett fotografi av Kitty, bärande inskriften =
:ilånånin vitn Steve, på det ställe där kreeturen blevo  a" förväxla med föruf visad bild med E
e . . n

Ett besök hos Steve Howards följer, men dennes med hknunde "am". =
okunnigheter om saken tycktes utpeka hans oskyldighet. JYgfurfroger ufförf i färger. =
:Då blir Bronson uppsökt och anklagad för stöldcn och I I. I I II I I :
skall just föras bort, då Howard kommer till och tager PUUAIInwi-ngbcslungna Hallon ghdcf har 1 PUSUU lagra ö
skulden på sig. Bronson blir slagen med häpnad men tabluer iorhi oss .hktI ett eko av den store Viktor Hugos =
gör ingenting .för att gripa. in då. .Howard ledas bort. sång och vi se som 1 en dröm dess stränder med gången :
Han är icke i qtånd att värdera Howardg iidolmod Ä tiders stolta riddarborgar och vittrmle ruiner stiga upp :

. . o . r l, , . I  ,  I I. Q  i I r. .
andra sidan är Howard starkt övertygad om att Bronson m flm-mn fm :ml .mm lmhumm" =

 

O

är oskyldig och det är för att göra. den flicka, han älskar, .- ..un-"- ...I-...nln-"u-"I"I.
lycklig, som han tager Bronsons plats. Efter det att säll-
skapet gått vänder Bronson. sig till Elieken och ber henne
fara med till östern. Detta. ger hon sitt Sulntyeke till.
och går in i huset för ett packa. sin koflert. Medan hon 0 o
är inne kommer Persons tillbaka. med penningerne efter

att hava sålt boskapen, kallar Bronson avsides och stiger 5 n  a 0 e e I
honom ett han iir färdig att dela. De äro mitt inne i O
förhandlingarna. då .Kitty kommer ut och hör dem tala

. . o
om Stölden. (ienest föreställer hon sig .Howards stora u
uppoffring för den lege skelken som hon tänkte gifte. sig - 0 
med och genast beslutar hon ett föra. dem över till rättt- g

visen och rädda Howards liv.

.I En rolig historia om en lör-växling mellan ett nygift och
ett silvr-.rliröllopspar ls-om tagit in på semian hotell.

 

.IIIII-IIIIIIIIIIIII-.III.III-III.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

v
I.

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7h10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2Idra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Rescrverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3h5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

w Nytt program Måndagen den II April 1910. w

Eskilstuna, Tin-ARE. Folket; 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain