#7355: Eskilstunabiografen

Il llll] lll

Lnkal: HANlll. F., ll. NILSSUNS HUS, ingång från Garalllg. (snattiamnt llidlrusat).

(Telefon 716.)

DagligaiFöreställningar

Vardagar från kl. 6-10 a. rn. Söndagar från 2-5, 6-l0 a. rn. rnad bdrlan varia hal limma.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ E:

 

 

 

Program fr; o. m. 12 t. o. m. 14 April 1910.

I l
.. Förenta staternas armé.

Jnfressanfa militärbilder från fmerika.

 

 

Sedan man bevittnat en godmodig brottning på en kaserngård, får man se amerikanskt infanteri under marsch
i exercis och gymnastik, vid stormning av vallar och vid framryckning i skyttelinje. Soldaterna bestå synbarligen
av många slags nationer och folk, från rödhåriga irländare till svartglänsande niggrer.
Vidare visas artilleri under olika rörelser, fältsjukvård, broars byggande och sprängning o. s. v.

x Omväxlande, sevärda krigsmomenr.

 

 

2. Brathlandsdalen i Norge

Jmponerande norsk nafur.

Brathlandsdalen är en av de för norsk fjällnatur mest karaktäristiska bland Norges många fjälldalar. A ömse
sidor väldiga, rakt uppstigande fjäll - nere i djupet en forsande ström, som brottas med stenblocken och klipput-
sprången - en väg, som slingrar sig fram än nere vid flodkanten, än högt uppe på branten, iin inspriingd iklippan,
än dragen genom naturliga tunnlar, än nedåt, än uppåt, i starka stigningar - i fonden blånande, snöhöljda fjällkarn-
mar - så ter sig denna liksom åtskilliga av dessa passager, vilka bidragit att göra Norge berömt såsom turistland.
- Lätta bekväma ekipager stå till den resandes disposition, gästvänskap och tjänstvillighet mötes överallt- vad be-
höves väl mer för att göra en turistfärd i dessa trakter angenäm.

De som ej kunna resa dit ha nu här tillfälle att få se all denna

naturens sforslagna skönhet

I l
3. PHÄEDRA.

forngrekiskf drama.

 

 

Phaedra eller Faidra, en dotter av konung Minos på Kreta, är förmäld med hjälten The-sens, men upptändes,
därtill Jåverkad av Afrodite, av en häftig kärlek till styvsonen Hippolytos, som en gång avböjt kärleksgudinnans
beskyd och därför ådragit sig hennes vrede. Phaadra tillstår sin kärlek för Hippolytos, men denne stöter henne
bort och beger sig ut för att uppsöka sin fader. Han finner honom, och far och son ankomma å ett ståtligt fartyg
till Athen samt bege sig till hovet. Av hämnd mot styvsonen, som försmått henne, anklagar Phsndra nu denne hos
Theseus för att ha sökt förföra henne. I trots av att Hippolytos bedyrar sin oskuld, förjagar fadern honom från hovet.

Han åker längs havsstranden, men på Theseus7 begäran låter Poseidon en tjur uppstiga ur havet och skrämma
hästarna, så att vagnen stjalper och Hippolytos omkommer. Hans lik bäres tillbaka till härskar-borgen.

.Phredra erkänner nu inför den älskades döda kropp sitt brott och dör vid sin makes fötter.

Spännande handling. - Zidsrrogen, dyrbar ufsfgrsel. w Överlägsen iscensäffning. -
Vackra nafurscenerier. - Kinemafografi i färger. " i

.. En färd på Nilfloelen.

Vackra nafurscenerier.

 

 

 

En liten förtjusande tripp på den mångbesjungna Nilen. OBSÅ Ej att förväxla med förut visad bild under
samma namn.

 

 

.. Rör ej hunden!
i Jfolossalr rolig.  i

BI" ELEKTRISK VENTILATION. .I
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbludas". an ae aa aa aa Barusade personer äga ei tillträde.

Färstlrlassigf musik. r-

ENTRE: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Bllletter gälla endast till den föreställning de köpas.

 

 

 

 

 

 

W Nytt program Fredagen den  April will). W

 

Eskilstuna, Trvekeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain