#7351: Eskilstunabiografen

c

Il lll-ll   ill w

Lokal: HAlllll. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Garelilg. (snell emot Hidnusel).

n . (Telefon 716.)
Föreställningar Fredagar, Lördagar, Söndagar och Måndagar.

Vardagar från kl. Bwlll e. m. Slin- eeh Helgdagar från 2-5, 6-10 e. m. med början varie hel limme.
lä: OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. ! ärm

 

 

 

F rogram r. o. m. 15 t. Io. lrn. 18 Alpril 1910. F
1in skellnvsknlnm I Pans.

det uipéllansåiågååfatl;iglåbakp.5111: fiera sällskap bildatsI i Paris för alt för-hjälpa folkskolebarnen i staden ut på lan-
mlu pass än denna. , u s n nu just nad de behova och ingen form av valgoxenhet kommer dem val mer
åstal Jyndhelttslgelila beger sig från Paris med fana i teten, till en herrgård idess oinnäjd. Flickor och gossar traska
l  :fill kylgsammaibagage.. Delhinna knappast fram till bestämmelseorten förrän lekar-na taga. sin början.
koma :ägihguao einer:  säalrt mängd, sovrum, tvättställ i det fria, matsalen m. m. är upptagen på bilden, Hic-
 .. :se i. sin 11 a i r" I Y" " v i "0 i n k
Stigning: g omm a somnad, dagen avslutas med lekar och upptag samt til slut en ballongupp-

t 0
2. F ageldressyr.

Underbara dressyrprov.

 

 

 

 

Skall" P[lid-"utfllldfin-lien. fail man på cirkus, 1 menagerier och annorstädes se märkliga bevis på, huru långt männi-
"mömbt 1034233794 :att 01:01 .fån-.rena kan drivas. Petnhnpes fin. ingenting i fråga om djur-dressyr, som ej kan tänkas
d-ujrgnicda I ny evis Lite-upa Igiver den har askadhggjorda fågeldressyren, där papegojor och andra bevingade
kjmster lärlicétsåop rloåki 0 intåelhgent åpptfattningl", som det heter i konstrecensionerna, utföra överraskande svåra
. - - a ei rapez, p s egar ocr gungor hop a genom rin ar funfrera som dra " i "
i I. . ale o l -
o. s. v. Serien avslutas med en mycket vacker fågeltrupp.7 p n g , o g cl. akandc

fenomenala fågelpresfafioner!

 

 

 De franska Alperna.

(Dauphine.)
1.) Den berömda Drag-dalen. - 2.) Romantiska dalen. - Ei.) La Grave. - 4.) Bergvagen vid Lautnret. --
5.) Den eviga snön. - 6.) 3,987 meter över havet.
I storslagen natur återgiven i levande bilder, står föreliggande bild i fotografiskt hänseende såväl som i
scenerie-rnas skiftande karaktär i första rummet av de från Goumont utgångna. filmen. Bilden iir en verklig fröjd
att se för vänner av natur.

I I I
TEA TERFILM! Kolvs TFILM!

.. SALOME.

Slorslaget, historiskt skådespel i sju tablåer.

 

 

 

 

l. Johannes döparen. w 2. Johannes och Hcrodes. -  Johannes döparen i fängelse. -V 4. .lfln fest hos
Hel-odes. --  LLFordra vad du vill, blott du dansar-l" -H (i. "Skänk mig Johannes döparens huvudl"L 7- 7. Vansinnig.

 

Vi se till först i en målerisk trakt Johannes döparcn, omgiven av en skara troende, som lvssna till hans
ord. Plötsligt blcvo de störda i sin bön, ty Herodes, romarnes konung, hade utsåint soldater med befallning att
taga .Johannes till fånga. De fängslar honom och föra honom till konungen. Stolt, med upphöjt huvud står Jo-
hannes framför konung Hei-odes, drottning Herodias och deras dotter Salome. Hun förbannar dem och nodkallar
himmelens straff över dem. Konungen förgrymmas och låter kasta Johannes i fängelse. Salome, som redan tidi-
gare givit tillkänna sin lidelse för Johannes, smyger sig dit. Snickande omringar hon honom, men full av viim-
jelse vänder han bort sig och visar henne på porten. Skygg, förödmjukad och dock bedårad av hans blick går
hon ut, och ur hennes ögon flamma kärlek och samtidigt oändligt hat. Med anledning av en fest önskar Hei-ödes-
att Salome skall dansa, men med tankarna endast på Johannes avböjer hon hans begäran. .llerodes bjuder henne
guld och smycken, men hon står fast vid sin vägran", tills han, redan drucken, lovar henne, vad hon än kan fordra
av honom, blott hon uppfyller hans önskan och dansar. Då mognar en djävulsk plan hos henne, hon tar fasta på
konung Herodes ord, att hon kan begära vad som helst W och då dansar hon. Alla hennes tankar återspegla sig
under dansen i hennes ansikte; kärlek, hat, lidelse och längtan! Hon dansar, tills hon förlorar medvetandet och
utmattad sjunker till Herodes fötter. Denne lyfter upp henne och frågar henne, vad hon fordrar till lön, och
Salome svarar: "Jag fordrar Johannes huvud". Gränslös förtvivlan målar sig i allas ansiktsdrag, och som förföljda.
lämna de platsen, kvarliimnande Salome allene.. Men att hon ännu i sina vansinnighetstankar befaller soldaterna
och redan efter en kort frist har det förskräckliga skett. På ett fat hämtar man huvudet åt henne. Nu bryter
vansinnet helt och hållet ut, hon jublar och skrattar, hon dansar omkring huvudet, hon böjer sig ned och kysser
det med fcberaktig glöd. I detta ögonblick synes konungen med sitt följe. Med förfarande anskri se de det fruk-
tansvärda. Herodes befaller att kasta den brottsliga. kvinnan i fängelse, och omilt kasta soldaterna henne i valvet.
Med förför-ad blick ser hon sig omkring, igenkänner platsen, varest förbrytelsen på hennes bofallning skedde, och
nu ser hennes förvirrade ande över Johannes huvud. Varthän hon än blickar, överallt ser hon spöklikt huvudet.
vilket vredgat blickar pål henne. Hon vill fly, men de tjocka fängelsemurarna-omgiven henne. Såsom förhitxad
springer hon från det ena hörnet till det andra för att undgå den vredgade blicken, tills hon död segnar ned.

Sim-slagen iscensäffning. Sfåflig ufsfyrsel. Spännande handling.

l I
5. En inslnnnad äkla man eller kärlek med llirhinder.

Malte Pelikan iir lika rädd för sin äkta hitlft som kär i Titus Bistermans yppiga fru, och det iir därför med
fruktan och bävan som han, efter att ha lurat gumman med att han är dödssjuk, ställer färden till sitt hjärtas ut-
valda. Hens dystra aningar besannas också, såsom synes på ett gruveligt sätt, och när vi slutligen återse honom
utkrypande ur den madrass, i vilken ett oblitt öde instoppat honom, verkar han får i dubbelt måtte.

Sårdeles skraffrefande humor-esk.

I." ELEKTRISK VENTILATION. "-
Ellerlryek av programmet ulan särskilt medgivande iiirbiudes. aa ae aa ae en Berusade personer äga ei lilllrade.

Färstklznssljgr musik.

ENTRE: lzsta plats 35 öre, 22clra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

 

 

 

 

 

 

 

 

:inga föresfällningar under Gosdagf, Onsdag och fors-dag. 
W Nytt program Fredagen den  April 1910. W

 

Eskilstuna, Trvckeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain