#7349: Svenska Biografteatern

Svenska llinnllnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBS.l Alltid de senaste nyheterna à området. 088.!
Program lr. o. rn. måndagen den 18 t. o. m. Onsdagen den 20 April.

 

 

olle .ng
:o .IIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIII4 Q:
I I
= JVZ serie av S vensäa bilder. :
: - :
= M. lo V"lkl d kl. h k" =
g 1. lllllell läll HS llS ell, CSS IDDOT OC S ill. g
: aYögsf iniressanla och vackra bilder från en sommarresa ufefier västkusten. =
: Lyckorna. - Ljungkile. - Mollösund. - Grebbestad. s- Fjällbacka. - Strömstad. - :
I Solen dalar över Nordsjön. :
6

:o
Ö..

 

Jfonsffilm. q Konsffilm.

 PAJAZZO.

gripande skådespel.

III-IIIIIIIIIIIIIII I

"e
Q
III-IIIIIIIIIIIIIII

 

 

1. Gyeklarsknrun droger frem. tt. l-l-tt. hårt sing.
2. vI slottstråtdgården. 10. Moderns brev. I
Zl. VPnjazzos kärleksförklaring. ll. Den lille bortrövsd.
4. Bortjagad. 12. I föräldrahemmet.
Fi. lin ovälkommen friare. lll. Inför valet.
(i. Pujuzzos avsked. 14. Den lille försonnren.
7. De älskandes ilykt. j 17). Hjärtan som enas.
I.. S. Sju år senare.
I
I I
4" Ö
e e

 

äs uppträdande

av de från föregående sejour
härstädes med enastående bi-
tall mottagna m

Dragspelsvirtuoserna

Di Zazzo

och

Perrelli.
W Fly repertoar! W

 

 

.III-...IIIIIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIEIIIII-III
QIII-IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIII

i)
I I

 

 

4. Köpet av Ön Manhattan.

  in där! Id. b-f W W-àhlf .i

Det är jämt tre hundra år sednn Henry Hudson seglade med sin lilla båt, Halvmånen, törbi Manhattan och
uppför den Bod, som nu här hans namn. Han var den förste europe, som sett den klippö, varpå numera. världens
näst största stad är byggd. Hudson har intet att göra med Newyorks grundläggning. Icke desto mindre är det
på sin plats att nu då 300 är iörfiutit sedan Hudson utförde sitt stor-dåd, fira hans minne med att producera en
tilm, skildrande en händelse, som är en frukt av hans upptäckt. - Holländnrnn köpa. Manhattan nv indianerna..

Inga vupenskiften ägde rum med den fredliga ltlanhattnnstemmen, som behodde ön. Holländarnn förstodo
vad de önskade och förskaftnde sig ön på ett för dem typiskt sätt, de under-handlade med indianerna. och köpte
ön för varor, som enligt vår myntriikning representerar ett värde av 24 dollars. Newyorks värde i dag belöpor
sig till billioner, men likväl trodde Manhattnns behyggnre att de gjort en synnerligen iördelakti r affär. Det är
just dennatilldragelse, som skildras i föreliggande bild. Lämnande det holländska nybygget, seglade Peter Minuit
längs östkusten till en nära det indianskn lägret befintlig ort, under-handlade med indianerna kring deras läger
och köpet var gjort. ,

Filmen börjar vid lnndstigningen på kusten. Följande scener innehålla utomordentligt vackra motiv och ge
en typisk bild av indianernas snikenhet och deras glädje över att få så mycket varor mot så ringa. gengäld. Bil-
den slutar med ett panorama. över Newyork i våra dagar. där det visas, vad de vita i själva verket bytt sig till.

III-.IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII
.II-IIIIIIIIIIIIIIIIIII-III...

 

 

...I I.
...I I I...
5 5. Professorns triumf. i
: Synnerligen rolig iricksfilm. :
:OQ-...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII....Q.:

Rätt till ändring Iv programmet förbehålles.
TLDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2Idra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 21 April 1910. w I

Eskilstuna, 75".-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain