#7347: Svenska Biografteatern

vnsla linnllnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

KINEMATOGRÄF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program. i
OBS.l Alltid de senaste nyheterna à området. OBS.l
Program ir. o. rn. Torsdagen den 21 t. o. m. Söndagen den 24 April.

II . II
4,0, o, o o..
I

 

 

: IIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIII.
I I V I
I I g I
I I
I elhl OCh dess rulner I
I 1. I I
: P -
. . . .. l
: ;. Kmematografl I flera iarger från Pathé Freres. I
I
= Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor längre tillbaka. än år 1631 då det uppbyggdes norr om rni- .
I nerna. av den gamla etnden, av vilken ännu talrika minnesmärken, såsom kejserliga palatset från fjortonde år- I
hundredet och Kontnli från trettonde århundradet kvarstå. "-
= För övrigt iiivkes ruinerna till största delen av betesmarker, där otaliga. hjordar hem. :

I
O. - .Q-
: I
I

Q .Q
I

 Den mystiske mannen.

M" I9:e århundradets gåta. "w

Den akrohnt vi här se förevisn sina konststyi-ken iir nätet-.in ett snnnskyldigt mirakel. lv ormlika rörelser
vrider och sträcker han alla lemmar, som hnde henhyggnndcn förlorat sin festhet, och uriderstundom synes det som
hade hans elastiska kropp förlorat sitt mänsklig". utseende. Denne man är säkerligen värd att beundra.

IIIIIIIIIIIII.

 

 

Q&.

   

ästuppträdande

av de från föregående sejour
härstädes med enastående bi-

 

 

iall mottagna

Dragspelsvirtuoserna

Di Zazzo

och

b Perrelli.
W Hy repertoar! W

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
de.
QiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Qi.....-......

 

.I
.o
.o

 

 

I
.o

QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

E Övcmlig kinemcdografbilå.

 lVled lyxtäg till Rivieran.

Två småtlingar utföra huvudrollen på ell sätt, som kommer att väcka förvåning hos alla.

 

Säsongens mesf infressunfu bild. - fila mås-fe se den. å Visas i Eskilsfuna endast 4 dagar.

Uppe i en liten vindskammare iinnn vi två. små barn jäinrande sig av hunger och köld. Deras model; vill
icke hörn på deras klagorop utan stöter dem från sig. Då. kommer fadern hem, och rädda, gömma de sig bada i
ett hörn av rummet. Utan orsak går han bort och slår dem, och när de inte svara på hans frågor stöter handeln
ut på gatan. Fritz hostar oupphörligt och systern går därför med honom till en läkare. Denne siiger att hun
borde resa till Rivieran emedan hun-Avar mycket hlodfattig. ILäkaren giver honom en finska medieip och 1 mark.
Men utkomna på gatan tappar Fritz Haskan, vars innehåll rinner ut. Ledsna stå de nu båda tva. Men Greta.
inttur mod och går med .Fritz till järnvägsstationen och begär en biljett till Nizze samt räcker fram sin mark.
Här får hon emellertid det svaret att hon inte kunde komma till Nizza för en mark. Åter stor förtvivlan.
Älen Greta är uppfinning-slik. Hon får syn på. lyxtäget, vilket skall gå I till Nizzn och hegiver sig med
Fritz till bagaget-ugnen i vilken de gå upp. Här gömma. de sig lilend bagaget och dörren stiinges
om dem. Fritz hostar fortfarande, men tack vare systems omsorg insomnar han snart. Så. fara de mpt södern.
(irctn ser genom nyckelliålet landskapen iln förbi, och slutligen komma de till Nizza. Men då de skola ga av tåget
bliva. de ertappnde riv en polis, vilken dock genast frigivcr dem. Nu irrn de hungrnnde omkring på gatorna och
veta icke vad de skole. taga sig till. Då komma. de till en stor blomster-park, varifrån en herre kommer med blom-
mor i handen. Dessa vill han givit en dam som går framför honom, men denna kastar dem för hans fötter. Greta
tager emellertid upp dem och .snart se vi henne hnndhi med blommor. Hon är mycket sparsam och Fritz hämtar
sig märkbart. Efter ett halvår finna vi henne som innehavare av en god blomster-handel.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Q
I

I
4.

I
.o

 

 

fb..
I
.6

 

I i n I I l I I
I ln n a S a I
I 5 - I
I " . I
I I
= Skoj fill höger och vänster. wa =
I r , I I ,  I
I Ett litet tyskt Grönköpirige-samhälle hur fått elektrisk spårväg och bereder sig att avtäcke sin forsta staty. I
I Mon det har kommit elektrisk ström i spårvägsskcnorna, och helt plötsligt står under dess verken ett helt ositll- I
I skap orörligt fastnnglat där. Vederbörande-som ej ännu sett den nya strityn, tro, att den blivit liytlndoavlnagon I
I nyck, och invigningshögtidligheten går av stapeln. Dock --- plötsligt avkopplas strömmen. "Stntyn" inr hv, och I
I nu uppstår ett leverne, som sent glömmes i denna Grönköping. :
I

I. .II-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. .I

P e. o

.o
"o

" Rätt till ändring Iv programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6,10 xe. m., Sön- och
helgdagar kl. l--3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. VReserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, Små e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 25 April 1910. w

Eskilstuna, Tru-AnB. Folk-(t, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain