#7339: Stora Biografen

vvw--mg-  q., - - - .  - . -

STlllll BlllllllAFEN

4 CARELIIGATAN 4.
ESKILSTUNA MODERNASTE ocn ELEGANTASTE BioGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lödags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl: 2w-5 och 6-10 e. m. i

 

 

 

Program från .den 23 t. 0. m. den 25 Februari.
I I I
. Nanny, ILnrralnes huvudstad.

försfklassig sevärdhet.

 

 

Nancy, fordom huvudstad i Lorraine 4(Lottningen), består av gamla staden i nordväst samt
nya staden eller Stanislausstaden i sydost med breda, raka gator. Vackrast bland de öppna plat-
serna är Stanislaustorget, som prydes med en staty av Stanislaus Lszczynski, den bekante polske
konungen, Lorraines siste hertig, och flera monumentala fontaner samt omgives av ståtliga bygg-
nader (stadshuset, biskopspalatset, teatern m. fl). En vacker triumfbåge frrmedlar övergången mel-
lan Place Stanislas och Place Carriere i gamla staden. Bland offentliga byggnader märkas domkyr-
kan, cordelierkyrkan, det forna universitetshuset m. fl. Vid Nancy besegrade hertig René av Lor-
raine hertig Karl den Djärve av Burgund (Charles de Téméraire), vilken här stupade; filmen visar
hertig Karls hus i Nancy. Av det gamla hertigliga slottet återstår endast en ilygel.

I I
TEATERFILM. - TEATERFILM.

2. Catarina av Medici.

Catarina av Medici, drottning av Frankrike, född i Florens den 30 april 1519, förmäld med
konung Henrik II år 1533, krönt till drottning år 1549, änkedrottning år 1559, var ett av de mänsk-
liga odjuren på. tronen. Genom falskhet, ränker, giftmord och vederstyggligheter av alla arter hade
hon genom sitt orattfärdiga inflytande på. regeringen de menligaste följder för Frankrikes land och
folk. Hon dog i Blois år 1589 av alla förbannad, men av ingen begråten.

Föreliggande av italienska skådespelare inspelad bild, visar oss i djärva och skarpa drag
Catarina av Medici i färd med sin älsklingssysselsattning, att med list och gift rödja för henne
misshagliga personer -ur vägen. Bilden är allt för väl spelad för att behöva någon annan förklaring

än vad den sjalv genom de handlande personernas skådespelarekonst lämnar.

 

 

 

 

 

3. Gästuppträdande

av den härstades förut valkä-nde
KOMIKERN a vIssÅNeAREN

NoRRGÅRDs-PETTER

(Herr Einar S-cherlund)
Visor och trudelutter till handklaver, landsmålshistorier och paschaser.

M- Publiken ombedes att sjalv begara- särskilt omtyckta stycken, vilka ön-
skas föredragna.

l: Herrskanet Pamituiiel pà resa.
I skämfwd. I i

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; 22dra dto 40 öre; lista plats V35 öre, barn under 12 år 25 öre;
2.:dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

 

Berusade lpersoner äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 26 Februari.

Elfmm1IVEÄ-I-ii-3TEWEJ-åai.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain