#7337: Eskilstunabiografen

Il lll lll   lll.

Lokal: HANUL. F. il. NILSSUNS HUS, ingång trän Gareliig. (snett emot Hidhuset).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. B-lil e. nr. Söndagar från 2w5. 6-lil e. rn. med början varje hel timme.
3: OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. !

o. m. 28 Februari 1910.
14 i!

.. Vetetrusten

Drama från det amerikanska
affärslivet.

   

 

 

Program fr. o. m. 25 t.
l!

 

 

 

 

14
.. Utbildning av iranska
sjoman.
Vi få idenna serie se mycket intressanta mo-

menter ur en sjömans liv. Bilden iir tagen i sjösta-
den Lorent, Frankrikes Medelhavsstntion.

Mr Hammond, vetekungen, har lyckats få till
stånd en sammanslutning inom vetebransehen. Med
äkta amerikansk hänsynslöshet pressar han ditt-efter
ned priserna. hos lantmännen och veteproducenterna,
samtidigt som försäljnin spriset skruvas våldsamt i
höjden. "Vetets guld" årslösas av "kungen" och
hans vänner, medan uvetets regnarLL visar sig i form

Avresa till Caudon.
Ankomsten till skolan.
Språng över löpgravar.

 

 

 

PSVPTQN?

Stormning. av ruinerade lantbrukare och hungrande skaror, som
Språng över muren. icke mäkta betala de höga dbrödpriserna.
Trädklättring. En dag inbjuder mr Hammond sina kvinnliga

 

och manliga vänner att bese de stora vetemagasincn.
Man tager de väldiga veteupplagen och det rnstlösa
arbetet i betraktande. Värden, som blivit ensam,
mottager nu ett telegram med underrättelse, att hans
förmögenhet ökats med fyra miljoner. I glädjen över
framgången tager han ett oförsiktigt steg baklänges
och - störtar ned i en elevntor, där han kväves till
döds av den säd, vars tillhandahållande han slagit
under sig.

Den mäktige är över-vunnen.

 

i?

 

77

 

 

 

 

 

2. Brollopsresan. i,

Grönköpings hotell kan just icke skryta med att vara 4
A

77
L!

 

 

allt för mycket upptaget. Såväl viird som betjäning får i re-
geln (låsa hån tiden. Det väcker därföre nästan som en bomb 4
när en dag ett ungt par anländer till hotellet för att därstädes
tillbringa sin. smekmånud. Efter allt att döma, som vi får se
å bilden, komma de emellertid ieke att rekommendera hotellet
i Grönköping, vilket för-såvitt vi minnas riitt här det stolta nam-
net uDet slumrande lejonet".

 

5. Trollhättans nya krattan-
läggning.

Krattslalionen, krallkanalen -m. m.

Göteborg skull som bekant snart, liksom en hel

del andra. saluhallen, hämta sitt behov av elektrisk
...I- .I I. ...I I..-. enerffi från Trollhättan, där staten arnlnvt en av värl-
. D D
. .Q .Q  dens största kraftstntioner. Vi ilro idag i tillfälle
I I I

g = att visa en serie lyckade bilder från denna anläggning.
-. - Man ser här "intaget" till kraftkanalen, kanal-
I I anläggningen på olika ställen, "världens största damm-
luckat, f. d. LtHotell Utsiktenk, t-urbinintaget, de olika
fallen - Gullö-, Toppöq Helvetes- m.  - Olide-
hålen med krriftstationen, Polhems sluss o.  v., allt-
sammans dekorerat i fager vinterskrud med rimfrost
och stämning.

k

 

 

 

 

Intressanta svenska bilder.

 Kas Utah i Aioier.

Fristad i Arabien.

 

 

77

w.
6. När bägaren rann över

: I I I . I. eller u I
...I 1065).- lOGå-l .OG-.90- n... Fm 1valslgnelsel

 

 

 

Ir ELEKTRISK VENTILATION. "I
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudet. ee se ee ae ae Berusade personer äga ej tillträde.

Förstklassig musik.

ENTRE;
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre.

Barn under 12 år respektive 25 och 15

 

öre4

Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

anm- Nytt piroger-amY Tisdagen den di Mars tätt). W

 

Eskilstuna., Illryc-lielii-:AHBL Folket, 1910,.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain