#7335: Eskilstunabiografen

Lokal: HANUL. F. ll. NILSSONS HUS, ingång från Gareliig. (snell emni Ridnual).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

f

Vardagar från kl. 6

 

OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna.

lll a. m. Söndagar från 2-5, B-lll e. m. mad bdrian varje hel timme.

 

OBS. !

Program fr. o. m. i t. o. m. 8 Mars 1910.

 

 

 

J L

1. Simtävlingarna

i den franska krigshamnen Lorient.

En bild som bör intressera alla., särskilt lrrr militä-
rer och idrottsmän, är simtävlingarna. i Lorient. Ved
vi å bilder få se i kapp-, konstsim, trampolinsprång och
till slut militär-övningar med vapen i vattnet är taget
med en tydlighet i fotografiskt hänseende som gör det
till en sann njutning ett se de världsberömda simmnrna.
i deras rätta element.

 

 

 

 

 

 

m
2. Den rörliga ugnen.

En ugn hegiver sig ut på en promenad och detta. väcker
naturligtvis den störste förvåning. Bensin exploderar, eld ut-
bryter, allt kommer i den största. villervnlln. Förföljd av en
stor människomassn. beger sig ugnen åter till sin plats och
blir nu ev sin ägare  säkert fnstmurnd, att det i framtiden
kommer att bli omöjligt att begiva sig din-ifrån.

W

 

a" - .
3. Berget Szt lVlrchal.

Storslagna byggnadsverk i storsla-
gen natur.

Det gamle ståtlifrn klostret och den kring detsam-
ma. uppförda staden däruppe på. den egendomliga, höga
bergsktiglnn iir ett anor-arna, vars mnke man fåfängt
söker. Och en van ring i de gamla. pelnrsalarna, ge-
mnken och korridorer-na, där turister i mängd röra. sig,

giver obeskrivlig stämning.
i; Enastående sevärdhet! P

 

 

 

i
l

 

 

 

Senornan.

Mexikanskt äventyrsdrama.

4.

En "americano" eller ugringo", som dessa. främmande
äventyr-are kallas i Mexiko, har under sin färd genom
det främmande landet förlorat sin häst. Bärande sin
sadel och mundering fortsätter Jack Thornton färden,
men snart svika honom krafterna. Vnttenkantinen är-
tömd, ingen mat har hun med sig och ingen mänsklig
boning finnes i denna ogästvänligu trakt. Slutligen
sjunker han till marken och förlorar medvetandet.

Hiir hittas han av en Apaeheindirrn och hans squaw,
vilka i tanke att han är död undersöka hans tillhörig-
heter. Senare ankommer till platsen en ung moxikan,
Juarez, och hans trolovade, Carmen, dottertill ranchern
Don José Vallejo, vilka. äro ute på. en ridtur. De lyckas
väcka. Thornton till medvetande samt bringa honom till
Car-mens vackra hem, där han ä nas omsorgsfull vård.

Två veckor senare är Jack terställd. Men under
tiden har han lyckats så bedåm. Carmen, att hon slut-
ligen ej kan med köld höra. hans kärleksförklaringar.
Hennes amhörigny märka ej förändringen i hennes käns-
lor, men Criko, hennes fars indianske tjänare, vilken är
slaviskt hängiven den unga senoritan, upptäcker för-
hållandet. Han underrättar Juarez, som överraskar sin
trolovade i främlingcns armar och, efter en vild scen
lägger den trolösus och Illhorntons händer i varandra.
Cnrmens fader blir emellertid ursinnig över dotterns
beteende och jagar bort henne isällskap med ugringon".

Criko har tidigare av Jack mottagit ett brev lör
befordran, men behållit detsamma. Detta. lämnar han
nu Juarez, som finner det innehålla meddelande till en
viin om att Jan med framgång kurtiserat den förlovade
flickan, och beklagade ratt han vore - gift. Juarez
kuster sig på en häst och jagar, följd nv Criko, efter
paret. Sedan Carmen får veta. ett hon blivit hedragen,
återvänder hon förkrossad till sin trolovade, som för-
låter hennes förvillelse. Det är dock endast tack vare
den trogne Criko, som Juarez återvänder med livet från
sitt äventyr.

Oerhört spännande.

 

 

 

 

 

.Alltför plikttrogna tjänare

eller
En fröjd som ej blev beständig.
Dråpllgt skämtstycke, som talar för sig själv.

 

 

HIF" ELEKTRISK V
Eftertryck av programmet ulan särskilt medgivande förbjudas. aa aa aa aa aa Barusade personer äga ei tillträde.

Förstklassljg musik.

ENTRE:

1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre.

ENTlLATlON. 1

Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Billetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Fredagen den  Mars 1940. W

 

Eskilstuna, Trvckeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain