#7333: Stora Biografen

E Sllllld BIBGRAFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 5 Mars i. o. m. den 8 Mars.

I l
1. Uppför Mont Blanc.

Ny, utomordentligt intressant och storsla en bild, ta na d t" f" d "
Mont Blanc-bergen. g g un er en ripp upp or e berömda

 

 

Hänförande natur.

I I
2.Hökarens hund.

. I,En humoresk av första rang är onekligen "Hökarens hundff. Det ena skrattet avlöser det andra
vid askådandet av denna bild. Hunden aToma, som här spelar huvudrollen, är i dressyr ett verk-
ligt praktexemplar; icke en enda gång faller han ur sin roll. Toms uppgift är att locka åskådarne till
skratt, och häri lyckas han såsom "Hökarens hund". i

n
3. SVENSK MUSIK

- utföres av -

Eragspelskonsfnärema

.Bröderna Sundkvist.

Båda pristagare från Viktoriasalen i Stockholm samt erövrare
av lista och 3zdje priset i professionella dragspelstävlingeni
Norrköping den 26 och 27 Februari I1910.

 

 

 

 

 

 

 

Ny repertoar!

 

 

 

jJeoiJedeJ ÄN

 

 

Bröderna Sundkvist ha i Sverige givit en mängd konserter och överallt niottagits på. det väl-
villigaste sätt av såväl kritik som publik.

I afton får som sagt Eskilstunapubliken tillfälle att njuta av deras konst, som enligt fram-
stående auktoriteter lär vara högt uppdriven.

l l
... Barrikad-Hjältinnan.

En kinematografiens triumf må. vi väl kalla föreliggande bild, inspelad i Italien, i det att det
lyckats att intressera stadsmyndigheterna för bilden till den grad, att en stadsdel under en viss tid
på. dygnet blivit upglåten till C. Ottolenghi, Turin, för inspelning av densamma. Endast detta borgar
för, att föreliggande bild mäste vara av ett ovanligt och gediget innehåll, varav vi endast framhålla
det huvudsakliga. "Bildens slut måste ses; den förlorar pä att återgivas i tryck.

 

 

 

 

 

 

1. Revolutionens första offer. med henne. Man endast tar det för ett på-
2. Marinzas ed. hitt för att undslippa döden, i hopp om
3. Gratustrider. räddning från de upproriska.
4. På. barrikaden. 14. I dag-bräckningen utföres guvernörens dotter
5. Barrikadhjältinnan. f för att skjutas såsom Marinza.
6. Revolutionsdomstolen. 15. Guvernörens dotter har till en tjänarinna
7. Marinza dömes att skjutas i daggryningen lämnat ett brev med befallning att ej lämna
och avföres till fängelset. fram det förrän dagen därpå. Guvernören
8. Guvernörens dotter lovar att rädda Marinza mottager brevet och ser till sin förfäran,
undan döden. i att han givit befullning om sitt barns skju-
9. En lyckad list. tande, för såvitt icke soldaterna tror hen-
10. Guvernörens dotter besöker Marinza i fän- nes ord, att hon ej är Marinza.
gelset och byter där kläder med henne. 16. Guvernören skyndar till platsen, där hans
11. Marinza gär klädd såsom guvernörens dotter dotter för en förtvivlad strid för sitt liv.-
från fängelset. Skall han komma i tid eller skall hans dot-
12. Marinza skall omedelbart utföras och skju- ter falla offer för sitt medlidande. De sista
tas innan solens uppgång. scenerna i vår väl inspelade och spännande
13. Guvernörens dotter bedyrar förgäves, att bild visar oss det.
hon ej är Marinza, utan endast bytt kläder

 

 

I
5. Mattförsäljerskans vedermödor.

i Kemisk.
Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; 2:dra d:o 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 9 Mars.

mlstmla, Tru-14.43. Folket 1.910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain