#7332: Svenska Biografteatern

varsla liugrallnlern  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! IAlltid de senaste nyheterna å området. 038.!

Program ir. o. m. Måndagen den 7 t. po. m. Onsdagen den 9 Mars 1910.
l . . .. . F
1. Nya bilder fran Vasteras.
I från egen afelier. X- l

Teaterfilm! -. I Slagnummer!

2. Babylons förstöring.

En konstfilm i ordets- sannaste mening. Iscensättning och utstyrsel-K överträffar allt som förut

 

 

 

 

 

 

visats. .
Följande Pariserskådespelare medverka :
Balthasar ........................ .. Herr Leonce Perret från Odeon-Teatern, Paris.
Profeten Daniel ................ .. Herr Georges Wague.
Dansös..-....--.-.-----.-.-..-......... Fröken Napierkowska från Komischen Oper., Paris.

Babylon, Osterlandets urgamla behärskarinna belägrades av perserkonungen Cyrus. Härarna
kämpade villt mot varandra men perserna vunno ingenseger. Babylons konung, Balthasar, hånade
endast perserna och mitt under striden tillredde han en stor festmåltid.

Babylons profet Daniel förebrår konungen hans leverne men denne aktar icke på. hans förma-
ningar utan befaller att man skulle hämta de heliga kärl som Nebukadnesar bortfört från Jerusa-
lem. Konungen låter hälla vin i bägarna men då. han druckit ur vinet får han se på väggen skri-
vet med eldbokstäver de orden: Mene Tekel; Phares! i Konungen blir förskräckt och låter tillkalla
profeten för att uttyda skriften. Denne förutsäger konungen hans snara slut. Och då. natten brutit
in över Babylon storma perserna staden och intränga i konungens borg. Balthasar blev nedhuggen
och konung Cyrus satte sin fot på den besegrade konungens huvud.

Babylonerna fördes i fångenskap, slottet och staden blevo lågornas rov. i

 

 

SUCCES. - SUCCES.

. Gästupnlrlmg

-..- 

Dragspelskonstnärema

 

170 rrelli

F örsta- och andra pristagarne
-vid professionella dragspels-
-2 tävlan iStockholm 1909 I:

Di Zazzo och Porelli hava
uppträtt å de största etablis-
sement i Europa, överallt un-
:2 :I der stol-mande bifall :I :I

088.! Italienska nationaldräkter. 088.!

 

 

1. Kungl. italiensk marsch. 3. Horn Pheiph, skottsk folkmelodi.
2. Soiré Dété, vals. 4. Hipp hopp och Fia .l ansson tillsamman.

 

NK reeertoar. NZ repertoar.
I - I I

4. I ytlarhragder från Syd-Amerikanska prärierna.

Utomordentligt intressanta bilder från VParnpas-sliaitterna i Argentina där vilda hästar infångas
och inridas.

I .
5. Konsten att välja en äkta man.

lit-gurkaI rolig. "

I J

Biografen öppnas kl. 6 e. m. hela veckan. Köp biljetter i god tid!
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 10 Mars 1910. W

mmm, IV.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain