#7330: Svenska Biografteatern

niska biograllealern

(Templarordens stora eleganta hörsel, Kungsgatan 36)
givet dagliga

KlN EMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna à området. OBSJ

ProgramP ir. o. m. Torsdagen den 10 t. o. m. Söndagen den 13 Mars 1910.

 

 

 

 

F. Magnus Sienbbeks-iesiligneierna

200-årsminnet av det stora slaget vid Helsingborg. - Storartade höglidligheler. - Representanter

för 20 olika regementen nedlägga kransar vid Stenbocks-stalyen. - Bilder tagna av vår utsände
fotograf.

i Helsingborg Måndagen den 28 Februari.

 

ä

 

N LI Lättefilm från egen atelier:

2. Fänrik Siàls sägner.

"Fänrik Stäls sägner", kinematografiskt frainställda av A.-B. Svenska Biograiteatern, Kristian-
stad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländska bilder. Det
fosterländska ämne, som det behandlar, är genom tidstrogna dräkter och inspelning å. skilda platser
i fria naturen mästerligt återgivet. L

Dessa i levande bilder satta scener ur Runebergs berömda diktverk "Fänrik Ståls sägner" stå
såväl vad inspelning som tekniskt utförande beträffar fullt ijämbredd med de bästa utländska bilder.

Och säkert är att dessa "Fänrik Stäls sägnera skola av svenska och finska folken mottages med
varmt hjärta, i minnet äterkallande Runebergs mäktiga epos över det folk, som

Efter Runeberg. - Inspelad i trakten av Kristianstad.

Tidstrogen iscensättning.

1. Hos den gamle fänriken. 7. -Torpflickam

2. Minnen från flydde. dalr. 8. Sandels.

 Kriget bryter ut. 9. Döbeln vid Juutas.

4. Björneborgarnes marsch. 10. Sven Duva.

I). Den första skärmytslingen. 11. Sägnernas skald Johan Ludvig
6. Molnets broder. Runeberg.

"frös och svalt och segrade tillika".

 

 

fi

 Eii brbllbn på Payaebmbb Ipå Sumaira.

Bruden är femton och brudgummen trettio är.
i stammen utgöra brudföljet.
ras i en tropiskt skön trakt av den härliga ön.

Kinematografi i färger av Pathé Préres.

Vigseln sker inför hövdingen, och alla förlovade
DärpåJ begiver sig det unga paret med eskort till festen, som vi få. se

 

 

 Överenskommelsen.

Unge herr Max, som utmärker sig för sitt varma hjärta och sina tomma fickor, är gränslöst
kär i sin kusin, som dock på. goda grunder vägrar gunstig herrn sin hand. Bragt till förtvivlans
djupa brant, beslutar då vår hjälte att genom döden bliva befriad från sina sorger. Men han sek-
nar tyvärr mod att själv taga det stora steget.
sannskyldig apach, som egentligen kommit för att stjäla, men som nu i stället mot en hederlig er-
sättning av 500 kronor ätager sig att innan midnatt förpassa vår kärlekskranke hjälte till de sälla 1
jaktmarkerna.
tagaren till en amerika-onkels ofantlig förmögenhet.
sin kusin, där allt strax är klappat och klart.
infinner sig apachen för att fullgöra sin mission.
ning genom flykten.
sig vår stackars hjälte att lämna det jordiska.
förklarar trankilt: uSe här är herrns 500 kronor.

Kemisk scen av Emile Bouclzer. - Spelad av Max Linder.

Lyckligtvis skickar dock slumpen i hans väg en i

Max får emellertid rätt som det är underrättelse om, att han blivit den lycklige arv-
Utom. sig av glädje skyndar han genast till
Men ingen jordisk glädje är ogrumlad, och plötsligt
lllögligen förskräckt söker unge hr Max sin rädd-
Men, o ve, den förskräcklige apachen förföljer honom, och upphunnen bereder
0, under! Apachen närmar sig lugnt sitt offer och

Det ska: tusan riskera sitt huvud för Era mycker".

 

 

 

058.!

 

På grund av att bilden "Fänriks Ståls sägner" mäter en längd i

 

 

bilder.

 

av över 1,500 fot, kan detta program icke upptaga mer än 4

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNAZ Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
50 öre.

Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 14 lMars 1910. W

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain