#7327: Stora Biografen

STllllA BIUGRAFEN

4 GARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BlOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2---5 och 6-10 e. m.

 

 

w

Program från den l9 Mars t. o. m. den 22 Mars.
I f A i
1. Bestigning av bergstoppar.

En intressant bild, tagen under en färd uppför de schweitziska alploergen.

flera indian bild! fmerikansk express! - Präriebild!

 lmlianen eller pà krigssligen

Jitttelilm icke blott till namnet utan även i verkligheten.

M- Inspelat av verkliga indianer på deras eget område a Nord-Ame-
rikas prärier.

 

 

 

 

Solen kastar sina sista strålar ut över den ändlösa prärien. Illvåt nybyggares. settlers. familjer
ha just slagit sig till ro efter-dagens ansträngande 1ridalåg-allahdå:de 191,1 öyerraskajllgnayni dia-nerJP-lt
krigsstigen. De kämpa nu en hård och förtvivlad"4 stridy för sina liv. " måltiderna färdl ä i"trånga-ntein"ill , i I
och männen skjuta med förtvivlans energi på. rödskinnen. Wahnatee, en stor, kraftig indian, är de
vitas vän och vägvisare. En kula har träffat mrs Burton, den ene settlers fru. Indianen har tagit
henne på. sina kraftiga arm r och buritlhenne ur striden. Mrs Burtons lilla dotter har följt med.
Då indianen har bringat dem i säkerhet, återvänder han till stridsplatsen, men striden. är slut. En-
dast en rykande askhög visar, var den har stått. Med tunga och dröjande steg återvänder VVah-
nahtee till mrs Burton. I skonsamma ord säger han henne hela vidden av olyckan. Solen har
dalat, en tryckande stillhet, endast avbruten av schakalens hemska tjut, vilar övor prärien, men
orörlig, lyssnande efter minsta ljud, står indianen vid mrs Burtons fötter. Natten går, solen kastar äter sina
gyllne strålar över präriern. Indianens skarpa öra hör tramp av galopperande hästar. Han lyssnar,
i de komma närmare, och snart ser han en skara cowboys. Han går dem till mötes. l. korta ord
säger han vad som hänt. Mrs Burton och hennes barn fåJ ett nytt hem bland cowboys. Indianen,
ilsin vänskap trogen-som en hund, följer dem. .lack och Bart, tvåJ unga cowboys, tävla om änkans
ynnest. Jack får företräde. Bart, ssom är drinkare, skjuter, omtöcknad av spritångor och full av
svartsjuka, ned Jack. För-skräckt över vad han gjort, tager han, förföljd av indianen, till flykten.
På en bergsklint upphinnes han av Wahnatee. En kamp, däri insatsen är liv för liv, utbryter
mellan indianen och Bart. Allt närmare komma de avgrundens rand; Bart förlorar fotfästet och
glider utför, i fallet försökande medtaga indianen. Indianen återvänder till mrs Burton. Här fin-
ner lian Jack, sårad, men icke, som han förmodade, död. Efter att hava berättat om Barts död
dignar han tillfölje av de under tvekampen erhållna såren död ned för deras fötter.

I I

.GÄSTUPPTRÄDANDE

av det för Eskilstuna-
publiken välkända

Duettist-
paret

 

 

 

Duettistparet NERON
har uppträtt å Sve-
riges förnämsta nö-
jesetablissement och
för sin goda röst och
väl valda repertoar

 

i skördat det Iivllgaste
 -7: bifall. = .

O
- ---

Ng repertoar.

Ng repertoar.

 

 

 

 

 

.. Kärleksdrycken.

Kemisk. I
Förstklassig pianomusik. "

ENTRE: lista logeplats 50 öre; 21dra dto 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
2Zdra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av. programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 23 Mars.

Ekwall; iiiI-A.-B.Tàzker 1716.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain