#7326: Eskilstunabiografen

Il   IBI  

Lokal: HANlll. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång irån tarnliig. (snett emni Hidhuset).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. li--llltnI m. Söndagar trån 2-5, B-lö n. nr. med början varje hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

 

 

Program fr. o. m. 22 t. o. m. 24 Mars 1910.
eeeeeeeoeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee att

1.Fastlanstesilinheterna i Paris.

Uppfriskande bilder från de! glada Paris.

Det är det varje år i Paris förekommande fastlagståget, sådant det tedde sig i år, som här framställes på
ett synnerligen lyck igt sätt. Man ser de militäreskorterade stora v narna, dr na av spann och mer eller
mindre originellt komponerade samt befolkade med allehanda fantastis a Egurer, ragna fram ä världsstadens
gator mellan tusenden av åskådare. i

Man får här göra bekantskap med tre drottningar för en dag: drottningarnas drottning, drottningen av
Prag och mjölkhandlarnes drottning, alla tre synnerligen "högt uppsatta" och synnerligen lagra under ögonen.

I." Övanlig sevärdhet! "u
GGGGQQGGGGGGQGGGGGGGGGGGCDGGGGGGGGGGG

2. Brienz-sjön.

Storslagna fällsjöscenerier.

Brienz-sjön i schweitziska kantonen Bern är berömd för sin naturskönhet. Sjön är belägen 567 meter
över havet samt är 14 km. lång, 2,5 km. bred och ej mindre än 262 meter djup. Särskilt halvön Iseltwold och
det 270 meter höga vattenfallet Giessback, som störtar sig ned i sjön äro berömda sevärdheter. Filmen återger
bl. a. en de] lika egendomliga som vackra ljuseäekter dar uppe i fjällen.

För vänner av nafuren: skönhet.

4:-)(29429993GQÖGGGQGGGGGGGGGGGGQGGGGGGQGG
år"ch :år dag-g.- från egen afelier.

. Skidiövlinnarna i Östersund. é

Sfåfliga vinferscenerier.

Som bekant har i dagarna stora nationella skidtävlingar ägt rum u pe vid Östersund under strålande vin.
terväder. Därvid har bl. a. hållits en större fältskjutning på skidor, en risk fosterländsk idrott. Med bössan
på ryggen se vi männen starta till tävling, och kasta i förbigäende en blick på skjutstationen, för att äter upp-
söka våra skyttar, som under tiden börjat mälskjutningen. Även mälplatsen fä vi se. Sä förändras tavlan och
vi se bilden från 30-kilometerslöpningen i terräng. Aven lappar synas i de tävlandes led. Sä skåda vi förste

ristagarens ankomst till målet. Följer sä damernas terränglöpning med start och målankomst; även här se vi
rappska kvinnor deltaga. Vi bliva därefter presenterade för förste ristagaren i 30-kilometerslöpningen, Haldo
Hansson. Sist kommer bilden från backlöpningen och närvara slut "gen vid prisutdelningen, som förrättades av
landshövdingen.

3138- GGGGGDGC-DGQC-DGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQG

Konsfzilm. i Konsryilm.
.. Dansösens frestelse

fmerikansk livs-bild.

Den berömda dansösen Edit Morten vid Blumes & Harveys cirkus har genom överansträngning åsamkat
sig en sjukdom, som gör att hon icke längre är så uthållig som förr. Nästan vid varje föreställning slutar
hennes uppträdande med att hon sjunker vanmäktig ned, och slutligen blir hon avskedad från sitt en agement.
Den unge farmaren Artur Halden har sett henne på tribunen samt, intagen av hennes skönhet oc rörd av
hennes belägenhet, erbjuder han henne sin hand och sitt hem.

Bortstött av den bland artisterna, som hon trodde sig älska, och utan möjlighet att taga sig fram på egen
hand, mottager hon farmarens anbud och blir väl omhuldad i det nya hemmet; snart se vi henne som lycklig
brud, glad och blomstrande.

Tiden gär, och snart är det ånyo "säsong". Cirkusen är återkommer: till platsen och Edith får i sin hand
en affisch, vilken ånyo uppväcker den gamla artistfebern hos henne. Så. får hon besök av den cirkusiunktionär,
som på sin tid övergav henne, och denne lyckas övertala henne att övergiva mannen och återvända till cirkus-
arenan. I ett brev underrättar hon Artur om sitt beslut, varefter hon skyndar till cirkustältet.

Här blir det allmänt jubel över hennes återkomst, men känslorna taga sig uttryck som nu förefalla henne
motbjudande. Hon ser nu sitt forna liv i ett annat ljus än förr, och det dröjer ej länge innan hon med förakt
och avsky hastar bort från det obehagliga sällskapet. Lyckligtvis har hennes man ej funnit brevet när hon
kommer hem, vadan allt ordnar sig på. ett lyckligt sätt.

I." Spännande drama. "u
GGCBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

.. .lan har glömt min nnrtnynkel

eller
Mycket väsen för ingenting.

En lika munter som lärorik historia, visande vilka öden och äventyr en ung man fick utstå därför att han
-saknade sin portnyckel -- som han dock ej glömt!

I." Humor-esk! "IK
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGQGGGGG

II- ELEKTRISK VENTILATION. "I
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. ne ee se ee ee Berusade personer äga ej tillträde.

Förstklarssllgr musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre. Barn under Å12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

DGGGGGCDGGGQGGG i GGGBQQGGGC-NEG i GGGGEDQGDGsGGG)

f
.Q

 

 

att eeeeeeeeeeo att eeeeeeeeeeeeeeeeeeee at eeeeoeeeeeeeeee air eeeeeeeeeee att eeeeeeeeeeeo at

i GGGGGGGQGGG i GGQIGGGGGQGGGGGGGGGGG i i)

LWe Nytt program. Lördagen den 26 Mars 1919. W

 

Eskilstuna, Trvckeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain