#7325: Stora Biografen

i EN

ESKILSTUNA MÖDERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
I i Sön- och helgdagar kl. 2-w5 och 6-10 e. m. . i

 

 

Program från den 23 Mars t. o. m. den .29 Mars.

I l
.. Stereusknniska bilder från Ryssland.

ZOlOVetzky. Kloster. - Gratuliv. H- Hamnpartier. -- Zolovetzky kloster. T- Parker m. m.

 

 

Floden Dwina. Flodpartier. Flöden Dwinas stränder. - En färd på. Dwina. - Timmer-
ilottning å Qwina. - Sågverk. - Flodångare.

 

Archangel. En soluppgång vid Archangel. f- (irletscher. -V Folkliv vid Archangel. M En
utfärd till gletscherna vid Sivartisse. - Archangelfjorden. - Hamnpartier från Archangel.

 

 

KoNs TFILM! i succEsFlL M1

 Fädernas synderl

eller

Kärlek och hat.

Det enkannerligen bäst inspelade dramat denna säsong.

 

 

"i

DBli är icke till en av de Vildaste bergstraktornzi, .som Vlklwn- lvnrrciiilfm åwwåindor. nar han

har slutat sina studier vad universitet.1   , i, ,  i. :N  Whirl) vie-gi
folkningen i- Breathitt, lade i dagen en större förfining om en bättre uppfostran. Han1 erhåller en
lärarplats i en folkskola, och hans mest odygdige elev är Jim Thurston, en grovväxt yngling, vars
andliga utveckling icke kunnat hålla jämna steg med den. kroppsliga. jDove vill inte gärna, till
följd av sin kärlek till Jims syster Audrey, komma pä en alltför förtrolig fot med honom. Jim är
en dag så. storordig, att läraren ser sig tvungen tillsäga honom lämna rummet. Jim lyder, men
utanför skolan blir det ett skarpt slagsmål, och .lim får erfara, att lärdom och styrka kan höra ihop.
.lim blir I nämligen av skolläraren besegrad och i vilt raseri drager han sin kniv, vilken dock Dore
tager ifrån honom, och Jim ger sig sakta i väg bort, tänkande på hämnd. Andrey stannar kvar
efter skoltimrnen, och där blir en öm scen, i vilken hon ber Dove "att hoppas på att vinna henne.
Jim, alltjämt sökande revansche, får genom ett brev veta, att Dove är son till den man, som i en
fäktning var orsaken till fadern Thurstons blindhet. .Inristerna lova honom sin hjälp i denna hans
strid med en andra generation, och Andrey är förtvivlad. Dove kommer till hennes hem,
men gömmes i ett litet rum, dä Jim helt oväntat uppträder. Hennes stora iver att gömma Isin
älskade har gjort, att Andrey i sin beskäftighet röjer Doves gömställe. .Tim tvingar henne nu att
lämna rummet. Med spänd revolver öppnar han sedan dörren, men återigen är Dove honom för
kvick. Han avväpnar Jim och skakar honom nästan till medvetslöshet. Dove flyr, men hans fiende
följer hans spår, tills genom Andreys snarfyndighet han visas in i orätt riktning och vilken sedan
visar Dove vägen till liv och frihet. Han vänder och utan ett ord till tack lämnar han flickan,
men när han vänder sig om och ser henne ligga på. knä lutad mot ett träd och där gråta ut sin
förtvivlan och sorg, då förstår han, att .han icke har rätt att gå. ensam. Skyndande sig tillbaka,
.tar han henne i sina armar, och nu har han fullt och odelat vunnit den vackra. bergsflickanslkärlek.
Och nu glömmes och utplånas allt gammalt kiv och split inför kärlekens storhet.

.GÄSTUPPTRÄDANDE

i n

 

 

x

av det för Eskilstuna-
publiken välkända

Due ist-
x pare

INg repertoar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Duettistparet NERON
har uppträtt å Sve-
riges förnämsta nö-
jesetablissement och
för sin goda röst och
väl valda repertoar
skördat det Iivligaste
 H bifall. 

 

 

 

 

f .
.. Hängslena.

Skämt.

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre; 22dra dto 40 öre; lltsta plats 35 öre, barn 1.under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 30 Mars.

EAQEEÄJ, TraAf-fläfråiiät Vistoà.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain