#7322: Stora Biografen

. smalmunnlrrl

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

lTIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 30 Mars t. 0. m. den l April.

I n
.. Bland niniluer och elelanler.

1. Hindner matande elefanter. - 2. Badande elefanter. A 3. Elefanter som lastdjur. M 4. Med-
lemmar ur stammen Lama darilx dansande sin krigsdans.

l
 Den kvinnliga nnslmäslaren.

Komedi av P. Gifiard.4

vPostm"asterskan spelas av fröken (iriimback vid l)deon-,lleatern.
Inspektören av hr Duquesne vid samma teater.
En doktor. M Posttjänstemän. ä ilandlande, m. fl.

 

 

 

 

Handlingen tilldrager sig påJ ett postkontor under postinspektörens inspektioneresa och är i
korthet följande:

Den unga postmästarefrun som nyligen blivit änka, har sitt enda barn på sjukbädden, men då
hennes avlöning åtgått under mannens sjukdom och doktorn, som hon ännu är skyldig 150 francs.
nekar att komma till barnets sjukläger förr än han blivit honorerad, tillgriper hon dessa pengar i
kassan. Samma dag anländer ett telegram, som underrättar om inspektörens ankomst för revidering
av kassan. f

Han kommer, ser den förtvivlan som behärskar den unga änkan. På sin fråga får han till
svar att hennes barn ligger på sjukbädden. llan skakar på. huvudet i det han tänker: icke nog för
denna febrila nervöshet, något måste ligga under. i kassan ser han det också. -- - Under tiden
är den unga änkan sysselsatt med sitt sjuka barn, och väntar varje ögonblick på sitt avsked och
håktning. Med klappande hjärta och darrande i varje lem kommer .lion ner till postkontoret för att
höra sin dom, och hur blir den? .10, den godhjärtade inspektören har upptäckt och genomskådat
allt, ur egen ficka har han tillagt det felande, och säger: Allt är i ordning, min fru. -- Det är ej
möjligt, får han till svar. -- Och med darrande händer räknar hon kassan och finner de felande
1.50 francs-en ditlagda; under tårar kastar hon sig på knä. för den ädle mannen, som för att dölja
sin rörelse, visar pà sitt ur. Det är tid att aivresa, säger han, och gär till dörren, w  f- V -

I I
 GÄSTUPPTRÄDANDE

av den populäre Dragspelsvirtuosen

c.Killar Kalle Ifrån .Dalai-n e.

Lilla Kalle, vilken är erkänd som Dalai-nes bäste liarmonike-virtuos, har erövrat flera första
pris i Sverige och Norge. Vid senaste tävlan i Kristiania tillerkändes Lilla Kalle första pris (stor

guldmedalj.) såsom varande Norges bäste dragspelsvirtuos.

I .-
 Korklndustrl.

Högst intressant bild.

i F
 Lang och kort.

Komedi. iscensatt och spelad av hrr Edmund Payne och George Grrossmith från (faretyteatern
i London under medverkan av frkn Madge Milbournc. "N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; Zidra dto 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
t Zldra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 2 April.

Ekrlsiuif iii-LB. Folke: 1915.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain