#7321: Eskilstunabiografen

- lll lll

Lokal: HANDL. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång lrän Gareliig. (spell emot llidlrusel).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. B-ll] e. m. Söndagar från 2-5, Säll] e. m. med början varje hel limma.
 OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ 

 

 

 

Program fr. o. m. 80 t. o. m. 31 lVlars 1910.

.Vinierliv i Finnmarksskngarne.

 

 
  
   
 
 
  
   
  
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

Skogskojor. - - Timnierfiillning i dittills odriven skog. -ä Avbarkning och mätning. ,- Timmerkörning. -Ett
par jätteuppleff av timmer och papper-sved. - l upplrtget; timret framköres, avlastas och uppstu las invid åkan-
ten. H Flottle cr. w-w Träkol köres ram till järnvägsstationen och tippas i bnnvagner. -- Avgåen e koltäg.

 

Kam rater.

, Näpna idyller.
Babyn och Kalkonhönan. Katten och Papegojan.

Synnerligen lyckligt komponerad, egenartad film.

Sardinfiske.

Naturbild-

Fiskarbåtarna segla ut på fångst. Vi se dem manövrera ute på öppen sjö, itvenså få. Vi närvara, dådo vända
åter till land. Fångsth blir mycket stor. Fiskar-ena. stiga. i lund, draga upp båtarna. på det torra och rengöra
näten. Så. vises, huru sardinerna. packas ner i blecknskar och dessa. i sin ordning i triilådor för att spridas ut i
hela. världen. Undersköna och konstnärligt verkande iiro de olika scenerna över fisket och det särskilt på grund
av de överraskande ljuseffekter, som sjömotiven åstadkomma.

 

 

Hans sista spel.

En tragedi med lyckligt slut.

Kassör Axel Toll, lycklig fnmiljefar, hur en inhringande anställning i ett större affilrsförctag, men han har
en passion som hotar att störta. honom i olycka. I-Iern spelar. Så länge han blott spelar bort sina. egna medel,
är ju faran mindre, men nu har han i ett svagt ögonblick "länsatu pängar ur principalcns kassa. och - förlorat
dem. Det blir revision, bristen upptäckes, men den humana affär-schofen1 beviljar den olycklige kassören en frist,
föreläggande honom en bestämd timme, då. medlen måste vara återbetelta.

Toll ilar hem och berättar sin förtvivlade belägenhet för hustrun, som lämnar honom sina. sm eken, genom
vilkas försäljning han hoppas erhålla. den erforderliga summan. Han skyndar till juveleraren, men et belopp han
erhåller för smyckena. är otillräckligt, varför han får den olyckliga idén att söker skaffa sig vad som fattas W på
spell Snart se vi honom utföra sin föresats.

Under tiden får hans fru ett oväntat besökf En broder, som i många. iir vistats i fjärran västern, återkom-
mer hem, och återseendet blir hjärtligt. Efter en stunds uppehåll lros systern går brodern ut för att use på. sta-
den". Snart inträder han i samma klubb, där svågern, som han aldrig sett och sålunda icke känner, är i färd
med att söka. öka. sitt kapital. Han börjar spela med och det dröjer ej länge innan han spelat ifrån Toll hans
sista sedel. Toll stapplar tillintetgjord hem; för honom finnes blott en utväg. Lyckligtvis kommer hans svåger,
som till sist sprängt banken, hem i tid för att förhindra en katastrof och ge Toll tillfälle att i tid åter-hära "lånet"
ur kassan. Ha-n är hotad för sin passion.

Spännande, väl spelat drama.

Kemisiens senaste uppfinning

dm hur man brukar del.

lseensatt av en professor i komiska kinematografbilder.

 

n
-v

I." ELEKTRISK VENTILATION. .-
Ellerlryek av programmel ulan särskill medgivande iirbiudas. ee ee se ee ee Berusade personer äga ei lilllrade.

Förstklassig musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt:I till ändring av programmet förbehålles. Bllletter gälla endast till den föreställning de köpas.

fw Nytt program Fredagen den il April 19119. W

 

Eskilstuna, Trvekeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain