#7319: Svenska Biografteatern

vnslallinunllnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid de senaste nyheterna å. området. OBSJ
Program lr. o. m. Måndagen den 17 t. o. m. Onsdagen den 19 Januari.

1. G l a C l a- r e r. 3. Svenska Biogralteaterns stora n hel.

Stor-slagen natur-bild.

 

 

 

.Cevande och sjungande bild
på svenska:

 

2. Färjkarlenstrngnakärlek ROSH 

Vid kanten av en flod sköter en ung färjkarl överfarten 5, l 5,
med färjan. Han har härför ein ringa inkomst men är mycket  C k m e u
lycklig emedan han tror ein kärlek vara .besvarad hos en rik
bondedotter. En (lag står hon på andra stranden och ropar

på. färjkarlen. Denne sätter henne över floden och beslutar
då att för henne tillstå sin kärlek. Då hon hör hans kärleks-

ur opel-eliten

5, I 35
fullav ond blir hon glad och de veta nu att de funnit varandra.   n
Innan de skiljas åt säger han till henne att han nästa dag hos , ,
hennes fader skall anhålla om hennes hand. en  av sprudlande hv Och
Nästa morgon väntar hon längtande på sin älskade. Men  behag..

hennes fader, en gammal tvär bonde är i dag vid dåligt lynne
och hon känner sig, därför mycket orolig. Slutligen går dör-
ren upp och in träder färjkarlen. Han framför sitt ärende
men den etolte bonden springer vred upp och visar honom på
dörren. Efter detta avtager dotter-ne hälsa och hon blir allt
eländigare. Detta ser fadern med förekräckelse och den stolta
mannen beger sig därför årstad till färjkarlen för att hämta
denne. När han hör underrättelsen skyndar han med fadern g u
till den sjuka. Då hon får se honom kommer ett leende över

hennes läppar, men. då hon skall omfamna honom räcka hennes i 4-  
krafter ej till och hon faller ned död. - År hava gått och färj-
karlen har blivit en gammal man. Men han har aldrig kunnat
glömma sin ungdoms älskade och nu börjar han längta att få
lägga sig till ro så att han enart kan få. träffa henne i ett
annat land. En dag då. han sitter i sin båt får han plötsligt
se sin älskade sitta mitt emot sig och han -hör hur hon ro-
par att han snart skall komma till henne. Han reser sig upp
och skyndar emot uppenbareleen men .hon är försvunnen. Den

O
gamle mannen faller ned i båten. En ljuv död har förenat u 0
honom med hans älskade, som han aldrig kunde glömma.    

I-I I lIj I I l Mycket komisk.

 

 

 

 

 

 

Mäktig, imponerande naiurbild.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

"Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 20 Januari. w

Efraim-ma, Kpm-B. mm, 1510.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain