#7318: Svenska Biografteatern

vnskallinnllnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid de senaste nyheterna à området. OBS.l
Program lr. o. m. Måndagen den 17 t. o. m. Onsdagen den 19 Januari.

1. G l a- C l a r e r" 3. Svenska Biogratteaterns stora n het

Sforslagen nafurbild.

 

 

 

.Cevamde och sjungande bild
på svenska:

 

. fnknnnngnnfn Rosa llnlnberg

Vid kanten av en flod sköter en ung färjkarl överfarten 5, l 5,
med färjan. Han har härför sin långa inkomst men iir mycket   m e u
lyoklig emedan han tror sin kärlek vara besvarad hos en rik
bondedotter. En dag står hon på andra4 stranden och ropar

på färjkarlen. Denne sätter henne över floden och beslutar
då. att för henne tillstà sin kärlek. Då hon hör hans kärleks-

ur operetten

5, I 55
fulla ond blir hon glad och de veta nu att de funnit varandra.   I
Innan de skiljas åt säger han till henne att han nästa dag hos , ,
hennes fader skall anhålla om hennes hand. En  av sprudlande hv Och
Nästa morgon väntar hon längtande på sin älskade. Men  behag..

hennes fader, en gammal tvär bonde är i dag vid dåligt, lynne
och hon känner sig, därför mycket orolig. Slutligen går dör-
ren upp och in träder färjkarlen. Han framför sitt ärende
men den stolte bonden springer vred upp och visar honom på.
dörren. Efter detta avtager dotterns hälsa och hon blir allt
eländigare. Detta. ser fadern med Iförskräckelae och den stolte
mannen beger sig därför fristad till färjkarlen för att hämta
denne. När han hör underrättelsen skyndar han med fadern Q u
till den sjuka. Då hon får se honom kommer ett leende över

hennes läppar, menp då hon skall omfamna honom räcka hennes 4-  
krafter ej till och hon faller ned död. - År hava gått och färj-
karlen har blivit en gammal man. Men han har aldrig kunnat
glömma. sin ungdoms älskade och nu börjar han längta att få
lägga sig till ro så att han snart kan få. träffa henne i ett
annat land. En dag då. han sitter i sin båt får han plötsligt
se sin älskade sitta mitt emot sig och han hör hur hon ro-
par att han snart skall komma till henne. Han reser sig upp
och skyndar emot uppenbarelson men .hon är försvunnen. Den

0
gamle mannen faller ned i båten. En ljuv död har förenat u a
honom med hane älskade, som han aldrig kunde glömma.    
mil-"TM Mycke: komisk.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

4Musik av Hr Protus Åslund.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3M5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 20 Januari. W

 

 

 

 

 

 

Mäkfig, imponerande naiurbild.

 

 

hmmm, m-AHB. mm, 1510.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain