#7313: Svenska Biografteatern

Snuska liinralalalen

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlN EMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBS.l Alltid de senaste nyheterna à området. OBS.l
Program ir. o. m. Torsdagen den 3 t. o. m. Söndagen den 6 Februari. .

 

 

1. En resa genom Ahruzzerna. Jmf? ff""g""de "W 
Vacker naturblld. 3.  0   nl

Bilder från den bekante upptäcktsresanden hertigens
av Abruzzema hemarakt. Stort bataljnummer med operasångaren
Oscar Bergström som solist.

 

 

 

 

 

 

n

 

framsfående amerikansk nyhet!
-

2    äänzörande nafurmålninz!
" 1 I
     4. Från Moluckema i Stilla

lig idyll. -- Luxfllm från Vitagraph 8: Czo.

 

 

 

 

1. Konung Arthur och hans riddare åtill torneringen. 
Lancelot, som är förälskad i rottningen, stan- I
nar hemma. I.

2. Luncelot beslutar att i hemlighet övervara torne- Kinematogfl" l lafgef GV Föttlé Ffåfes-
ringen.

3. Laneelot kommer vid ett tillfälle till slottet Astolot,

där han första gången träffar Elaine.
Den unga Elaine förälskar sig i Laneelot.
Lancelot tager avsked för att deltaga itorneringen. i

Han utbyter sin sköld hos Elaine. Under kam-
pen vill han bära hennes färger.
6. Laneelot bliver sårad utan att bliva igenkänd. Han
l lämnar stridsplatsen utan att hava mottagit se-

gerpriset. .
7. Konung Arthur anmodas genom ett siindebud att

ågåoåtekanae laddaren sann infinna sig hos 5.     

8. Elaine erfar, attlLancelot är sårad. Hon beslutar

att uppsöka honom. "
9. En måna senare. Det blir klart för Elaine, att s 
Lancelot aldrig kan bliva hennes. I

10. Laneelot dra er bort. Elaine ins"uknar dödli t av , .

sorg harövéå J g mycket rullg-

11. Döende beder Elaine om att bliva förd till konung
Arthurs hov.

12. "Till herr Lancelot, riddaren från havet! Jag, jung-
frun från Astolot, kommer för att säga Eder ett
sista farväl. Jag älskade Eder men fann min
kärlek obesvarad och detta. dödar mig.u

9"?

q.

Ater en rolig historia om den oförbrännelige vännen Pet-
ter. -- Petter har blivit biten av en hund, känner sig ledsen
och reser bort. Vännerna besluta skämta med honom och
underrätta. år brevkort, att han säkerligen fått vattuskräok
-genom hun
sonalen, och först nu råkar
förklarat honom kärnfrisk.

 

 

 

 

bettet. Naturligvis blir brevet läst av hotellper-
etter riktigt illa ut, tills doktorn

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 7 Februari 1910. W

Enl-(larm, Tru-AMB- Fblkat, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain