#7312: Eskilstunabiografen

- ilN.

 

 

 

Lokal: HANDL. F. 0. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snall amnl llidhnsal).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. 6-lll a. nr. Söndagar från 2-5, 6-l0 a. rn. med bilrlan varle hal limma.
 OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS..I

 

 

Program fr. o. m. 4 t. o. m. 7 Februari 1910.

EXTRANUIVIMER!

Eelegram! Uppseendeväckande nyhef!

1.flvnrsviimningarna i
Paris.

Målande scener från de" översvämmade stads-
delarnas ovanliga "gatuliv".

Tidningarna innehålla dagligen upprörande skildrin-
gar från översvämningarna i Frankrike, orsakade av att
Seine stigit hö t över sina bräddar. Vissa stadsdelar i
Paris ha flora ots vatten å gatorna., vilka trafikeras med
båtar. Längs husraderna lig a landgångar, å vilka man
praktiserar sig från hus tig hus. Butiker plundras,
apacherna föröva våldsamheter och stölder, liken spolas
ur gravarna, ett flertal manniskor ha drunknat o. s. v.

Vi äro redan i tillfälle att visa en serie bilder från
platserna för hemsökelsen. De tala, sitt0 eået tydliga
språk, vadan en beskrivning av dem är över ödig.

fila måsfe se dessa enastående scenerier.

 

Il

2. Adelskan llirnliklar.

Drama från iranska revolutionens dagar.

Revolutionens flammor härja i det olyckliga Frankrike.
Våldets skräckrcgemente har efterträtt den lavbundna ord-
ningen, konungens makt ar npphävd och blott ifå. våga ännu
visa trohet för monarken.

Markis Fierlys har emellertid förblivit sin konung tro en
och samlar en skara unga. man omkring sig för att med em
kämpa för konungens sak. På en ang utanför sitt slott till-
delar han dem det kungliga märket, varefter de modigt gå till
sitt värv. Det finnesI emellertid i skaran en förrlidare, som
meddelar revolutionskommittén, att markisen gripit till vapen.

En ung officer får nu kommitténs order att till general
Hoohe över-bringa haktningsordern mot markis Fierlys. På
vägen råkar officeren ut för ett bakhåll och blir såradiarmen.
När han kommer till markisens slott, är han så försvagad av
blodförlust, att han sjunker ned på slottstrappan. Markisens
fru och dotter hjälpa honom efter någon tvekan in igästrum-
met, förbinder honom och beder honom vila sig. Plötsligt får
han se familjevapnet över sängen. Han reser sig och vill gå
men blir hallen tillbaka. Han räcker då. arresterin sordern
åt markisinnan, som med förfan-an läser innehållet. fter en
fruktansvärd kamp med sig själv bjuder hon dock officeten
stanna. Det dröjer ej många dagar, innan den särade tack
vare dotterns vård åter är frisk. Tiden har dock varit till-
räcklig att väcka ömsesidig kärlek hos dem bägge och avske-
det är gripande. Han måste ju gå för att föra hennes fader
till döden... - Officeren har emellertid överbringat ordern
till general Hoche. En del fångar föras fram, och i en av
dessa igenkänner han markisen. Denne jämterde andra. fån-
garna föras till ett fängelse, och här besökes markisen av hans
olyckliga fru och dotter. Officeren känner, att han måste
rädda den älskades far, och lyckas bereda denne ett tillfälle

till flykt, men denne svarar stolt: "Hellre döden, än att en
officer skulle svika sin äral" Följande morgon faller ädlingen
för revolutionärernas kulor.

ypperligf spelar, spännande stycke.

film för dagen!

 Krunnrinsen på Hindås.

Bilder från idrottssöndagen å Hindås.

Från Cosmoramas egen atelier.

Söndagen var årets första stora vinteridrottsdag å Göte-
borgs Idrottsförbunds storartade etablisement uppe på. Hindås.
Och den blev tack vare det vackra vädret, kronprinsens besök
och de vidtagna arrangemangen-na synnerligen lyckad- såsom
dagspressen redan meddelat.

Filmen återgiver synnerligen lyckat ett Herbal moment
från furstebesöket och tävlingarna.

vinferliv i skog och mark!

.. Ell underligt vad.

Kapplöpning med förhinder.

Vinnaren av vadet har blivit utlovad en ung diskas hand
som pris. Priset erövras emellertid av en krympling, som
åkande i en liten kärra bliver bogserad av en automobil och på
så vis får försprång och först når fram till målet. När den
unga flickan får se vem som vunnit henne, svimmar hon.

EH högst komiskaI nummer.

  
    
   
  
  
   
 
  
 
 
 

5. Heriininnan de Berrys ar-
restering.

Historisk episod, spelad av:

Herr Levcsqucs
Herr Dux  Oolcnel de Charette.
Fröken Nelly Cormon ............. .- Hertiginnan de Berry.

Detta stycke, som är iscensatt med stor skicklighet,
visar oss några bilder ur hertiginnan de Berrys liv.

Det är i januari 1632 som hon, på. uppmaning av de
upproriska i Vendée beslutar sig för att sätta sig ispet-
sen för deras trupper i förhoppning att denna rörelse
skall leda till att hennes egen son möjligen skall vinna
kun akronan. Resningen undertryckes emellertid och
förk add måste herti innan fly till Nantes, där honifem
månader håller: sig old hos sina väninnor. Ett pris av
500,000 francs blir emellertid utsatt på hennes huvud
och förrådd av en jude vid namn Deutz, häktas hon och
föres till slottet de Blaye.

 
  

6. Stina får plats

eller
En "hemsyster" i sin prydno.
Dråpliql "lusispel".

 

f II- ELEKTRISK VENTILATION. "I
Ellnrlrydk av programmet ulan särskilt medgivanda ldrbludes. ar. ae as ae se Barusada personer äga. ni lilllräda.

Förstklassig musik.

Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den 8 Februari. W

ENTRE:

1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre.

 

Eskilstuna, Trvckori-A.-B. Folket, 1909.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain