#7311: Stora Biografen

STBBA BIOGBÅFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Liirdags-1 och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m. i

 

 

Program från den 5 l. o. rn. den 8 Februari.
1. En resa i Palestina.

En högst intressant färd genom detta historiska land.

 Fran lilleputtarnes land.

En liten förtjusande kärlekssaga, inspelad av lillleputtar, vars poänger icke sakna en viss grad av
spänning. Den fina charm, som ligger över det hela, sätter ovillkorligen åskådaren i ett angenämt och
gott humör.

Flmnmmlmmgmltvi
L A

r 3. GÄSTUPPTRÄDAN DE w

av den från Strömparterren lStockhoIm
välkände Vis- och 4Kuplettsågaren

i w
lllerr E. Hägglund.

EI" Fin och roande repertoar.
in AlmmmmlPi-VAV-.w-rdlkvld

ämlmmmmlmmmmlhwi

:4. Förräderska mot sitt land. 4

Episoder ur kriget mellan boer och engelsmän.

1. Denp kvinnliga kuriren. Varningen. 2. Cronje. Krigsförklaringen är utfärdad! Allmän
moblisering! Besätt minor-na! Tag de engelska tjänstemännen till fånga! President Kriiger. 3.
Den kvinnliga kuriren. 4. Budskapet om kriget når minorna. 5. Diamantminorna vid Kimberley.

6. PåJ gruvans botten. 7. Gruvarbetarna gripa till vapen. 8. Boeriiickan följer hjärtats röst. 9.
L J

3,000 fot under jordens yta. 10. Till vapen! Till vapen! 11. Två. månader efter krigets utbrott.

V 12. Provianttransport till den belägrade staden Kimberley. 13. Striden vid Kleppersdorf. 14. 1
underrättelser om .Cronjes ställning. 15. De tappra boerna. 16. Cronje lägger en fäl!a. 17.
Svenskar, norrmän och danskar. 18. En strid mot engelsmännen på. boernas sida. 19. Engels-
männen går till anfall. 20. En kamp man mot man. 21. Engelsmännen nära att iiykta. 22.
Skottarna rycka fram till engelsmännens undsättning. 23. Striden oavgjord. 24. Ett år senare i
En vecka senare. 29. De tvenne boerna Has och Delarey Hykta från fångenskapen och svärja A
hämnd över engelsmännen. 30. I diamantgruvan. 31. På dödens tröskel. 32. De sista skotten. 1
33. Två år senare i Hornbys hem. 34. Försoning mellan fader och dotter.

.Lv LvA

k Rapport från generalen Frensch till major Myncope: Honbyförposten väntar på. edra order. Inga Ä
Cronjes läger. 25. Signal till strid. 26. Cronjes sista strid. 27. Boernas tappra nederlag. 28

f. De bada rivalerna.

Mycket komisk bild.

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre; 21dra dto 40 öre; 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
2:dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksröknlng i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 9 Februari.

Ekihtww. 27.-AFR- Felket 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain