#7310: Svenska Biografteatern

Svenska lilurallnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga I

KINEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna à området. 088.! .I
Program lr. o. m. Måndagen den 7 t. o. m. Onsdagen den 9 Februari.

li. .il
Enastående nzbet!

. Kinemalnnrainrinu av mkrnsknpiska djur.

Uttörd å Pathé Fréres etablissement i Paris under ledning d:r Comandon.

Mikroskop som användas vid undersökningarna.

En frisk råtta skall undersökas.

Man avklipper svansspetsen för att få. en droppe blod, som man placerar mellan tvenne glas-
skivor under mikroskopet. i

Vad man ser i blodet från en frisk råtta.

Man inympar sömnsjuka på råttan genom att under huden inspruta blod från en sömnsjuk.

Tredje dagen efter inympningen: Man konstaterar i djurets blod talrika trypanosomer, som
röra sig tillsammans med de röda blodkulorna, vars elasticitet man lägger märke till.

Fjärde dagen efter inympningen: Parasiterna förökas på. ett oroväckande sätt och förvärra på
en dag sjukdomen i högsta grad.

Femte dagen efter inympningen: Trypanosomernas antal ökas i sådan grad att råttan dör. -
Denna förskräckliga sjukdom förorsakas av den central-afrikanska Tre-Tré-flugans stygn.

L" LIJ

 

 

 

90 .4 9391? 9950?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter Shakespeare. Skådespel i 5 akter.

I. Huvudrolllerna lutföras av fröken Napierkowska, herr IFootii med söner jämte flera andra
berömda soeniska artlster i Paris.

Skådespelets personer:

THESEUS, hertig av Athen. ÄRTBLOMMA
HIPPOLYTA, Amazonernas drottnin , förlovad " ,

med Theseus. g ELVAV, älvor.
HE y .. .. - ,
IIågeus dotter, foralskad 1 Lysander. SENAPSKORN,

-DEMETRIUSJ båda förälskade .i Hermia. PYRAMUS,

EGEUS, Hermias fader. I THISBE, roller i "äsen som u föres för
PHILOSTRAT, hertigens rolighetsminister. MUR, Theseus (iiih Hippolytai)p
HELENA, förälskad i Damernas. MANSKEN,

oBERoN, alvkönungen. - LEJON,

TITANIA, älvdrottningen. --
PUCK eller NISSF-GOD-DRÄNG, tomtebiss. Alvor, som uppvakta sin konung och drottning.
BOTTEN, Théseus, och Hippolytas hovstat.
QVITTEN, I hantverkare i Athen, som beslu-
SNUGG, r tit uppföra ett skådespel, kallat
FLOJT, f uPyramus och Tllisbe", vid her-
sNUT, I

tigens bröllop.
MAGERMAN

 

 

Stenen dels i Athen dels i skogen utanför staden.
framplfsgndgt av Ideftqjdn-tqslgndifede och .sier-.sl:yngre-r!1,:agents-natt;r,N .skådespel häver cirka .en q f Ä

 

halv V.timmes tid.

I mmm-lm. en nya mäsferverk. :omm-Im.
I En midsommarnailsllrllm.

 

 

 

 

 

 

 

l: i in

 Uppträdande avBrazilJ ack
ITP-IE IEI 
JVyH! JYytt!

Gästuppträdande av
Herr direktör

.Brazil-jack

som underhåller med

Musik, Sång, Deklamation

samt

Salongsmagi nl. m., nl. m.
E

Begagnat tillfället au förnya
bekantskapen med

 

Cirkus Londons
populåre
direktör.

 

Ewing-:l

 

.l Gasellas slnllsnark.

Storslagen naturbild.

 

[Ill

5. FLUGPAPPERET.

Mycket komisk.

 

Köp biljetter i god tid. I Köp biljetter i god tid.
.Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: ltsta plats 35 öre, Zldra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. rn. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 10 Februari 1910. W

Eskilstuna, Tru-.4.412 Folket, :910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain