#7308: Stora Biografen

ff"

N

fn f. -

Sllllld BIUGHMEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 9 l. o. m. den ll Februari.

1. A.-B. "Separalurs världsliekanla mönsledadugånl vill Hamra.

Utsikter över bostäder och ladugårdsbyggnader. M I betesmarkerna. - Kreaturens hemkomst till
ladugården. -- Korna hemma hos sig: utfodring, ryktning, tvättning m. m. - Mjölkning. Hur mjölknings-

 

 

maskiner arbeta. - Dagsgammal kalv. -- Mjölkvänner. Spädkalv med sin diflaska. - En kalvtransport. -

Rastjurar

2 :fångarna......:: :IF-.2:
" l

i oÅsTuPPTRÅDANDE

av denl från Strömparterren i Stockholm
välkända vls- och KorLeTTsAnenREn

lir E. Hägglund..

m- Fin och roande repertoar.

 

 

sllllll IIIIIIIIIIII III-II III-I
.III-III III-IIIIIIIIIIIIII Ill-I

 

 

 

 

I.. . III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII .III-III. .III-IIIIIIIIII .I
I.. p.III-II. III-.III ...IIIIII-IIIHIIIIIIIIIIIIIII O. ..-
I ll
.- en.
III-III...II.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll-IIII---- ...I III-IIIIIIII-IIIIIIII. .I
3  III-IIIII-.l.III-III...-.III-IIIIIIIlI-IIIIIIIII.III-...IIIIIIIIIIIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-...Illllkqb
. I

Conrad v. Schwaben.

Conrad, den siste av Hohenstauferna, var född
den 25 Mars l232 och son till Conrad den IV.

Efter sin faders, Conrad den IV, tidiga död, ansåg sig Conrad såsom efterträdare till sin
enkel, som fallit i slaget vid Benevento, som arvtagare till konungariket Neapel. I hans ställe
blev Carl av Anjou detta rikes härskare och Conrad fick hertigdömet Schwaben.

En dag komme till slottet några italienska riddare och rådde Conrad att förena sig gent-
emot påven och Carl av Anjou och återerövra sitt förra rike. Conrad i eld och lågor över
denna plan, trots att hans moder Isabella av Bayern avrådde honom därifrån, gick över al-
perna för att draga mot Neapel. Carl av Anjou var redan underrättad om Conrads plan och
vid Tagliacazzo, där det kom till strid, besegrade han honom. Conrad och Fredrik av Oster-
rike, måste fly för att undgå döden. Redan då de närmade sig havet där deras skepp låg redo,
tillskyndade baron Frangipanni, som bjöd Conrad en tilliiyktsort i sitt slott. Conrad, som un-
der tidigare vänskapsförhållanden till det schwabiska huset, blivit bekant med Frangipanni,
anade icke att denne kunde överlämna honom till påven ooh Carl av Anjou.

Robert av Lavona, Carl av Anjous sändebud, kom till Astura och fordrade i sin här-
skares namn Conrads utlämnande. Samtidigt syntes även kardinalen Giordana av Tarracina
och framställde i påven Clemens den Ilzs namn samma fordran. Länge var baron Frangipanni
oviss om vad han borde göra. Men äntligen lovade han att utlämna fången, och för dennes
huvud lovades en stor summa. Konungen av Bastilien och Aragonien bådo Carl om Conrads
utlämnande, dikterna fordrade nåd för honom.

Den 29 Oktober 1268 dömdes Conrad till döden. På torget i Neapel, vid bålet, som
var rest med anledning av hans död, kastade han sin handske in bland åskådaremängden, vil-
ket skulle betyda att folket borde hämnas på Carl av Anjou för hans död. I det han uttalade
sin moders namn, som sålunda mottog hans sista hälsning, föll bilan.

lll-IIIIIIIIIIIIIIIIII III-IIIIIIII5s .I

III-...IIIII III-II ...III-III... III-IIIIIIIlä.
I

II
.Ill-III.. .III III-II III-IIIIIIIIIIII .III-III Ill-II III-Il Ill-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ål.lll-IIIIIIIIIIIIIIIIII III-IIIIIIII III-IIIIIIII III-IIIIIIIIIIIIII .III-III...-

 

 

 

 

 

 

I . O
i. .II-IIIIIIIIIIIIIIII II III-II III III-III III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIo .I
I.. ...III-IIIIIIIIIIIIIII II -IIIIIIIIIIIIIII III-III III-l .III III... ..-
I II

. HAN vissTE RÅD.

Det är verkligen icke så gott att finna råd i brydsamma situationer, i alla fall ej då det gäller det
pekuniära, men vår hjälte för dagen visar sig, såsom vi får se, vuxen det svåra uppdraget.

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: ltsta logeplats 50 öre; 22dra d:o 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
22dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Rikstel. 150. Tobaksröknlng i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Berusade personer äga ej tillträde.

Nytt program Lördagen den 12 Februari.

mamma. Tr.-.4.-B. Folke: 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain