#7307: Eskilstunabiografen

Lokal: HANDL. F. 11. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emni Hidhusei).

(Telefon 716.)

O .I .I .
Dagliga Forestallnlngar
Vardagar från kl. 6-10 e. rn. Söndagar från 2-5, 6-10 e. rn. med början varje hel timme.
3:: OBSJ Alltid först med. de senaste nyheterna. OBSJ 

 

Program fr. o. m. 11 t. o. m. 14 Februari 1910.

.. En iard på den sinraiinden.

Växlande, storslagna utsikter.

Konstnlm! Konstfilm!

4., KLEOPATRA.

Drama från det forntida Egypten.

Iscensatt av hrr Zecca och Andréani. Kleopatra
spelas av fröken Roch vid Comedie Francaise samt dan-
ser-skans och budbararens roller av fröknarna Rianna
och Mopierkowska vid Operan.

Kleopatra, Egyptens sköna drottning, blir efter Egyp-
tens erövring kallad att intinna sig inför romerska trium-
viren Antonius i Tarsos. Smyckad som den ur havet
uppstigna Airodir c seglar drottningen uppför Boden Cyd-
nns för att möta den romerska härskaren.

Antonius blir betagen i den förföriska kvinnan, som
förstår att göra honom till ett viijelöst verktyg. Han

Man befinner sig ombord på den eleganta turistån-
"gar-en, som glider fram å. den väldiga flodens lugna våg.
Härliga vyer avlösa. varandra å ömse sidor. Det iir också.
för sin skönhet världsbekanta trakter, genom vilka. fär-
den går. Städer och byar, slätter och höjder, palats och
kyrkor, ruiner och minnesstoder visa sig för resandens
blick i ständig växling.

Natur och konst!

I förskjuter sin gemål Octavia, jagar bort Octavianus och

.I I följer Kleopatrad till hennes palats, där den ena yppiga

I festen avlöser en andra. Octavianus sätter sig emel-

2-   I lertid i spetsen för Roms legioner och förklarar Anto-

I nius krig. Antonius lider nederlag och snart stå. seg-

Kinematourafiskt underverk. I rarna utanför Kleopatras palats. Antonius dödar sig

I I I I I själv, och då. Kleopatra icke vill med sin person giva

Arhshskt Iärglagda bllder, - I ålans åt Octaviani triumfintåg i Rom, ger hon sig själv
I öden genom en huggorms bett. I
Fagra blomster i smakfulla grupperinfrar växa upp I - .. . I
framför åskådarens ögon. Och inramnde a: hlornnnord- I Överlagsen dramahk- "i" stora-"ad utstyrsel- I
åånäzzneànårraamträda olika scenarier, den ena. vackrare : Hänförande scenarier. =
. .i " .. . . I I
 Slät pOfCIiilit EV ett: nertill SUHtSCthCE I Lufopa. I 

Ogonfägnad! :
I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :ll--...I-.-...I-...Ill-.....:
I I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I
" " Bl h b d I
I .5.  et Ota ge-I
3 : : :
- utförda av - : :   =
BRODERNA HARRYS. : : En lyckad m . :
värld-ens styvaste akrobater- = : Agapetus Winter är mycket blyg och undergiven =
I I av naturen. Hanthder här-lv, l:nlenk en dagdfår han se I

, H .. en annons om at en ameri es ä are me est serum
stay::åzgpävb:gäriiäskcffsåztäägg iäzfalrgåigpåä: : ger lör-sagda. personer självsäkerhet och skyndar dit. :
I nog sagt, att ett motstycke härtill säkerligen aldrig fö- I I  kare? gav resultatldärpåfer hear Agapems dras" I
I rekommit i Svorge. - Det iir ingen överdrift att be- I I luska bevis under sm vidare nuvaro" I
I teckna vad men här får S0 sasom I I Pyndiqt, mycket skrattretande stycke! I
= Fenomenalt! : : :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

lf ELEKTRISK VENTILATION. "I
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande tiirbiudes. ae se aa se ae Brusad personer äga ei tillträde.

Färstlrlarssllg,r musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, 2tdra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre
Rätt tlll ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den då Februari. W

Eskilstuna, Trvckeri-A.-B. Folket, 1909.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain