#7306: Eskilstunabiografen

I
m-
-m

Lokal: HANllt. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Garelilg. (snett mot Hidlruset).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. 6-Itl e. m. Söndagar från 2-5, 6-lti o. m. med början varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de Senaste nyheterna. OBS. ! 

 

 

 

 

 

 

 

Program fr. o. m. 15 t. o. m. 17. Februari 1910.

.. Klyftorna vid Ande i södra H 

frankrike Ä .. Borlrövad av ziguenare.
- .I à.-

Rovet blir offrets lycka. Drama ur livet.
Ande är en flod i södra Frankrike, som uppe-inner norr

x

Den fattiga men präktiga hantverkarcfamiljen drab-

om passet Col de la Porche i Pyreneerna och faller nt i Me- blås Plötshäf av en åtof Olycka- Deras enda bal-nr en

delliavet. Den 208 kilometer långa floden ilvter fram mellan tack men lekar "försvinner fm dag utan att ett Spår av

söndervittrade, vilda klippstritnder, som stupa brant ned mot hamn? ka? upptäckas; I)0115?nyunde"älifnsr me? [Odes

den forsando strömmen. Längs Boden har byggts en järnväg, Pa Vlnospaf- De Iföftvlvlafie förän-rama humla SIM hem
som passerar otaliga tunnlar och schakt. Och bege Slå" ut för aPt Sök!! din? förlfwade [lm-net- u

Tolv år senare finns vr Hickan 1 ett zrguenarlager,
där hon misshandlas av bandets medlemmar. Slutligen
beslutar hon sig för att Hy och sätter en natt sin plan
i verket. Länge irrar hon omkring i den öde bygden
utan mat, men slutligen svika krafterna henne och hon
sjunker medvetslös ned vid landsvägen. Här upptäckes
hon av en förnäm dam, som passerar förbi i sitt eleganta
ekipage. Damon tager flickan med till sitt palats, ägnar
henne nödig vård och behåller henne hos sig som adop-
tivdotter.

Den ädla välgörarinnnn insjuknar senare, men då
hon känner döden nalkas, lägffer hon sin unge sons och
tihittebarnets" händer i varan ra; hon har märkt deras
ömsesidiga böjelse.

Bröllopsdagen är inne. Bröllopet firas med glans
och ståt. Plötsligt anlända två oväntade gäster, brudens
gamla föräldrar, vilka igenkännt den förlorade dottern
och nu äntligen få trycka det kära barnet och hennes
ädle make i sina armar.

 

 

 
 
      
      
   
  
 
  
   
 

 

2. Harelexiret.

Kolossalt skraltrotando.

in

fwnwwwwwwwn

 

 

 

 

Medryckande, vackert arrangerat skådespel.

 

 

 

 

 

 

l .
.x MH-
3. Italienska Alperna. a. --.-.M-.,.w....s 
I i u
 i"  Skomakaren får hö sia vinsten
Dot är en serie bilder från för sin imponerande skönhet I g
.Världsbekanm trakter, Som här upprullas för åskådaren. Man eller

ser det pittoreska Valbonafallet, Perarolo, Pievo di Cadore med
(jalvis monument och szians fädernchus, väldiga ulptoppar,
.Arirouzo, Misurinasjön och Dolomiterna m. m.

Brlljanta se värdbeter!
m Dråpllg humor-esk.

mmmöåmmöåmm

mr" ELEKTRrsrs vENTrLATtoN. 1:
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. ae ae se ae se Berusade personer äga ej tillträde.
Förstklassljg musik.

ENTRE; lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och715 öre
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Fredagen den 18 Februari. 1"W

...-.-.s- . ... l

Eskilstuna, Trvekeri-AL-B, Folket, 1905.

Lätt fånget, lätt förgånget!

Gesällen och medborgaren Sylspets har köpt en lott, som
han för säkerhets skull klistrar fast på dörren. Så vinner han
högsta vinsten, men, då han oj kan få loss lottsedeln, tager
han hela dörren med sig till lottterilryrån. I den förklarliga
brådskan ställer han emellertid till så. mycken skadegörelse
på vägen, att hela vinsten går åt till skadestånd.

 
  

  

 

 

 

 

 

l

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain