#7303: Stora Biografen

- STHM BIUGRAFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 26 t. o. m. den 28 Januari.

es-Termes.

Praktloilder fran den för sina svavelkällor och sin romantiska skönhet berömda
franska badorten, belägen vid Arrieze-Iloden i Pyreneerna.

.å

1. AXEI

 

A

wmmmlmrmmw-
NZ. Från kajutpojke till kung. L

u(äryllne Kronan" står just färdig att lätta ankar, men det finns ingen kajutpojke om-
bord. En tidningspojke kommer ned till hamnen för att sälja sina tidningar och tillfrågas om L
han ej vill följa med, men han känner allt för väl kapten och hans gelikar, så. hans enda svar
blir ett leende och en nick med huvudet. Han fortsätter stranden utför, men blir på. kvällen r
bortrövad av manskapet och förd ombord. Hans glada humör och stora kourage förorsakar
honom många svårigheter, ja, det går så. långt, att för att straffa honom taga do glödande kol
och bränna in en skalle på. hans bara bröst. Men icke heller detta förorsakar någon förändring
påJ hans humör. Till slut kan han dock inte stanna längre. Han kastar Vsi , i vattnet och det
är med hjälp av sina sista krafter han lyckas nåJ stranden av en ö med ara vildar."".l)essa
taga honom till fånga och föra honom till templet för att där äta upp honom. Modigt blottar
han sitt bröst för att mottaga dödsstöten, men då. faller till hans stora förvåning. prästen i den
djupaste tillbedjan ner på sina knän och minuten eften efter ligga alla vildarna för hans fötter
och hälsa honom som sin nye konung. Genom ett ödets nyck förliser uGyllne Kronan" helt
Ä nära densamma kusten och kaptenen med hela sin besättning tillfångatages och föres inför L
w konungen. Han vägrar dem bistånd, men åsynen av Förenta Staternas krigsskepp förändrar r
helt och hållet konungens beslut. På. högsta befälets uppmaning samlar sig sjömännen omkring i
kungen, som berättar sin historia. Kaptenen och hans gelikar bli förda tillbaka till skeppet och
satta i arrest. Gossen har nu att välja på. att följa med hem eller stanna kvar, som kung.
Hemmet har dock den största dragningskraften, så efter att ha hissat den amerikanska flaggan
och föreskrivit sina under-såtar trohet och lydnad mot sin nya myndighet, säger han farväl och

w bäres tillskeppet, som skall föra honom hem. V
i hmgmlmmmà

taslopträrlamlo

au Dragspelsuirtuoserna

Brödernaå Sundqvist.

Båda pristagare från Viktoriasalen i Stockholm.

H-i-n

 

   

 

 

Bröderna Sundqist l afton :får som sagt

ha i Sverige givit en Eskilstunapubliken

mängd konserter och tillfälle att njuta av

överallt mottagits på deras konst, som en-

det välvilligaste sätt ligt framstående auk-

av såväl kritik som toriteterläravarahögt i

publik. nppdriven.

 

lll-ä

i. Glimtar från Holland.

Ytterst intressanta och vackra bilder.

l.. I den karaktäristiska staden Alkmar. AN 2. Bland köpmän och månglare. - 3). Typer och folk-
liv. w 4. Flodfärd genom Mark-landet.

5. Man stiger på.

Förstklassigt muntrationsnummer.

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; thra cl:o 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
ZIdra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 29 Januari.

Eka-Iam; T,-.-.4.-n. ramen-915.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain