#7297: Stora Biografen

STllllt BIUGRAFEN .

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDEBNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lödags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 16 t. o. m. den 18 Februari.

.IIII-IIIII-IIIII-IIIIII-IIII-I.III-IIIII-IIIIIIIIIIIIIII

1. Italienska fontäner.

(Ny serie.) Storartade och sevärda naturscenerier.

O

lll-lll.
lll-lll.

g).OQOOOOOOOOOOOOOOOOOQO...OOOQOOOOOOOOOOOOOOO0.00000000Q

 PYGIVIALION.

Skådespelare: Hr Albert Lambert vid Comédie Francaise.

Enligt sägnen har Pygmalion, cyperns ryktbare bildhuggare, för att helt kunna ägna sig åt
sin konst, avlagt ett heligt löfte att leva i det strängaste celibat. För att hämnas låter då Venus
honom besinningslöst förälska sig i en staty av elfenben, som sprungit fram under hans egen mejsel
och som han kallat (.i-alathea. Gudinnan låter sig emellertid bevakas av den olycksaligas gränslösa
sorg och skänker den kalla statyn livets gnista, varpå Pygmalion firar sitt bröllop med sin älskade.
I deras äktenskap födes sonen Paphos, som grundlade den åt kärleken helgade staden Paphos.

OQO..OQO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000.....OOOOOOOOOOOO

SUCCESI 2.. SUCCES!

Gästuppträdande

mha-VH

Ear: dekvilibrisfema

öerb erf & Walfer.

Dessa hava med stor framgång uppträtt å. Cirkus Orlando,
Kristallsalongen och Sveateatern i Stockholm.

Enastående akrobatik! Enastående akrobatik!
8)..00000000000000000...OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ0000000000... Q

 lVlarmorbrott i St. Beat.

Denna utomordentligt intressanta kinematografrulle visar oss en bild från marmorbrottet i
St. Beat, där marmorbrytning sker efter den belgiske ingenjören Paulin Gays metod, vilken till-
låter att råmaterialet redan i brottet sönderdelas i lämpligt stora stycken.

Mai-morblocket hugges så. slätt, putsas och poleras och är så; färdigt att överlämnas till
marmorarbetaren eller skulptören, vars skickliga händer omdana materialet till oförgängliga konstverk.

g)OOOOOÖOOOOOOOO...OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(å

5. För all komma undan lologralerna.

Beanjard som är den lycklige vinnaren av en miljon på presslotteriet skall just gå och lyfta
den nätta summan då han anfalles av en hop fotografer som föl-följa honom ända hem. I varje
ögonblick vid de mest olämpliga tillfällen upptäcker Beaujard ett objektivs indiskreta öga och för
att nndslippa detta obehag beger sig vår stackars miljonär med sin hustru ut på resa och de lura-
de reporters stå. där med sina långa näsor.

.III-IIIIII-IIIIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIII.

.Ill-llllllll
.lill-lll...-

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: Irsta logeplats 50 öre; 22dra dto 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 19 Februari.

232-355wa Kaffe-Finner" 1915.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain