#7290: Svenska Biografteatern

Svenska lliupnllnlenr

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Kl N EMATOGRÄF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBS.l Alltid de senaste nyheterna å området. OBSJ i
Program tr. o. m. Måndagen den 26 Febr. t. o. m. Onsdagen den 2 Mars.

Bilder för dagen.

1" Rum? .I Pans eller "V"- 2. En sensationell uppfinning.
svamnrngarna. h I 

025.! JVy serie.

 

 

 

 

 

 

W.,
-- Gästupplrädamlol

-a-V"

Dragspelskonstnärerna

:ÖiZazzo
då 170 rrelli

 

 

   
 
   

Första och andra pristagarne
vid professionella dragspels-
tävlan i Stockholm 1909 - -

EDB

   

 

 

 

Ur repertoaren för Tisdag

 

 

och Onsdag må nämnas:

 

 

Rysk bröllopsmarsch.
ILängtan, vals.
Skogsblommor.
Sel-rottis.

M. ti., m. ii.

 

EEE

Di Zazzo och Perrelli hava uppbär?
å de sförsfa eiablissemenf i Europa,
överallf under :for-mande bifall - - -

EEE

 

Succés! S uccés .f
KK V
Under Ösferns sol.

i. Ett bQSÖk i Shanghai.  Petter som Don Juan.

Vackra, livfulla faflor från :raden vid den kinesi-
ska Östersjön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografen öppnas kl. ö e. m. hela veckan. Köp biljetter i god tid!
Rätt tlll ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22c1ra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 3 Mars 1910. w

Eek-ilntmm, Tr.-A.-If. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain