#7289: Stora Biografen

Sllllld Bllllilllftll

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDEHNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program hfrån den 2 Mars t. 0. m. den 4 Mars.
F I
.. MASSAUA.

.Vareki-n, storslagna naturseenerier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEA TERFILM!  KONS TFILM!
Neriiginn an de .Be-frys

" arres fet-ing.

Spännande historisk episod fràn år 1832.
Huvudrollerna i dramat utförda av; :Yr- Ievesques, Xr par och Velly German. I

 

 

 

 

 

1) 1 Italien .Januari .1832 H Vendéernas sän-  fl) En belöning av 500,000 franc erbjudes den
debud. som lämnar upplysning om Härtiginnans
2) På. uppmaning av de upproriska beslutar tillliyktsort.
Hertiginnan sig för att sätta sig i spetsen 10) Deutz förråder Härtiginnan och utlämnar
för trupperna. henne till regeringen.
3) Resningen nndertryckes. Upproret miss- 11) Deutz hos ministern.
lyckas. 12) Arresteringen.
4) Härtiginnan Hyr förklädd till Nantes. 13) En demonisk plan.
5) Hon finner en säker tillflyktsort hos frök- 14) Hon skall rökas ut.
nerna Guignes. 15) Härtiginnan häktas och föres till slottet de

6) Efter åtta månader W förrädaren. Blaye.
7) Ett säkert gömställe. 16) Deutz belöning.
8) Det hemliga rummet.  17) .Judaspänningem

Spännande bilder från revolutionens dagar.

3. SVENSK MUSIK

-- utföres av --

- Eragspelskonsfnärema

Bröderna Sundkvist

Äliåda pristagare från Vlfyiktoriasalen i Stockholm samt erövrare
av ]:sta och Eirdje priset i professionella drugspelstävlingeni
Norrköping den 26 och 27 Februari 1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Sundkvist ha i Sverige givit en mängd konserter och överallt mottagits på det väl-
villigaste sätt av såväl kritik som publik.
u I afton får som sagt lflskilstunapubliken tillfälle att njuta av deras konst, som enligt fram-
stående auktoriteter lär vara högt uppdriven.

ge l
.. Bryssel med omgivningar.

Härli naturbild.
Ir g i I
5. Tjuven som segrare.

Kemisk. . I
I - i
Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; ZIdra dlo 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. I Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 5 Mars.

isär-Jul FCI-(B. Forside?

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain