#7283: Svenska Biografteatern

renskallinrrllnlern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KINEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

I OBSJ Alltid de senaste nyheterna å området. 1 OBS.!
Program ir. o. m. Torsdagen den 13 t. of. m. Söndagen den 16 Januari.

 

r

arg, vintressanta" :ian
1. Hemma hos Leo Tolstoi.

ÖBSJ Ej àff förväxla med föruf visad bild
med liknande namn.

Slottet, byn och parken kring Jasnaia. - Gti-even
beger sig iväg för att taga farväl av sin sekreterare.

 

 

 

 

Brakfr-full nyhet!
2. Det torsvunna slottet.

Sforslagen, ypperligf iscensaff och ullfigenom
kolorerad bild.

1. Prinsessan längtar bort.

2. En fattig fiskare älskar prinsessan.

3. Endast den väljer jag till gemål, som kan upptaget
denna bägare ur djupet och giva mig den åter.

4. Härolden uppmanarV alla ynglingar att eftersträva
priset.

5. Havets fé för fiskaren ned i djupet. "Lova mig att
komma tillbaka vid första hornlåt, så. skall du
få bägaren".

6. Fiskaren dyker uppjur vågorna. med bägaren i
handen. U

7. Här är den äkta bägaren! Ara den ärorike prin-
sen Ys!

8. Högtidsaftonen. Ett oväntat besök.

9. Kom ihåg ditt löfte!

I 10. Och slottet sjönk ned i havets oändliga djup. l

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Biograiteaterns stora uppseendeväckande

 

nyhet! Levande och sjungande bild på svenska!

3. GARL BABGKLINI]

sjunger vid handklaver en bondvisa ur uLars Anders och Jan
Anders". Oemotståndligt dråplig bild, helt ehkelt ett mäster-
stycke i sitt slag. 1

 

 

 

 

.. Montserrat vid Barcelona.

Härliga name-scenarier.

Montserrat ligger ungefär 50 kilometer från Barce-
lona och är mycket berömt för sin naturskönhet.

Toppen på. Montserrat höjer sig 1,452 meter över
havsytan. Därifrån har man en härlig utsikt över havet
vid Barcelona.

Vad som för övrigt har gjort Barcelona så berömt
är, att Benediktinermunkarna byggde ett kloster där år
880, vilket ligger 887 meter högt. Detta kloster är en
omtyckt spansk vallfartsort, som årligen besökes av
omkring 60,000 pilgrimer. I en till klostret hörande
kyrka finnes en underbar madonnabild, vilken huvud-
sakligast tillbedes av unga nygifta par, ty enligt sagan
slliall den bringa det unga paret lycka i deras äkten-
ys a .

pSedan 1892 leder från Monistrol en kugghjulsbana.
dit upp, från vilken man har en härlig utsikt över dalen.

I synnerhet framhålles bildhuggarkonstens mäster-
verk. Vi se den berömde konstnären Valhnitjanas här-
liga arbeten "Kristus vid pelarean och "Kristus bär sitt
kors". Dessutom bör särskilt framhållas det av bild-
huggaren Nogues förfärdigade verket "Törnekronan".

Till slut hava vi tillfälle att se ett härligt panorama
från San Gerinio, Montserrats högsta punkt.

 

 

 

 

 

I
x

5. Hans första möte.

Stor skraffsuccés.

Unge 1herr Max skall för första gången i sitt liv ut på
kärleksäventyr. Han har ett litet rendez-vous med en ej mer
i sin första ungdom stående dam, som han lärt känna under
sommaren och som förd på genomresa genom staden ger vika
för hans böner. Men när Max litet konstig i kroppen av sin
väntade lycka söker sig ut, måste han passera sina. föräldrars
sovrum, och drumlig och fumlig, som han är, stöter han mot
möblerna ochl ramlar omkull under hrskeligt brak. Följden
blir, att föräldrarna vakna och herr Max blir tvungen att un-
der en storm av -ovett draga sig tillbaka till sitt rum. Där är
han nära att alldeles misströsta, då han plötsligt får en idé.
Med ett rep lyckas han äntra ned på. gatan undan sina för-
äldrars argusögon och är just på väg med jublande hjärta över
sin frihet för att skynda bort till sin älskade, då i detsamma;
två poliser, som observerat den mystiska Eguren komma ned-
dinglande från ett fönster, och lägga vantarna på honom. Herr
Max visar dem sin kärleksbiljett och småskrattande släppa de

godbjärtade lagens väktare den stackars missdådaren. Äntli-
gen står han framför måletiför sin nattliga utdykt, hotellet,
där hans älskade väntar honom, och med klappande hjärta be-
gär han upplysning om var det i biljetten omnämnda rummet
är beläget. Men, o ve, utanför detsamma står ju ett par mans-
kängor. Detta måste det vara., det där med de små förtjusande
fruntimmersskorna.

Han stiger in. . borta från sängen hör han de jämna
andedragen av en sovande. Han smyger närmare och fattar
en hand, som han överhöljcr med kyssar, men plötsligt ramlar
han baklänges med benen i vädret under en störtskur av
sparkar och knytnävsslag. Han har gått fel och kommit in i
den äkta. mannens rum. i

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslund.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar,-barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 17 Januari. W

hmmm, frn-Aon. Falken, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain