#7282: Stora Biografen

4 GARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRÅFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 6-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

  

 

 

Program från den 12 t. o. m. den 14 Januari.

m :QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQQQ:
O

 

 

i O
i " i i 0 i i O G d i
1. Seder och bruk 1 Abessinier. g 4. rmllusaren ran rano a g
Vacker och synnerligen intressant naturhtld. z Sänsporf fängslande skildring, fynd av 
l g österländsk kulor-n och glöd. g
m .
, Ö 1. I orrntJusaren Hamons hem. O
" O 2. Hamon spelar för sina ormar. Ö
z 3. gnäer-"pelarvalvens skugga. z
...Mooonoouououooonoono Q få; Vfåeåäjdsiäràdågmn. Q
z z Ö 6. Hamons rival. O"
0 . . z åvåldskrigelig. z
. . n ras o a. -
O.   . Q 9. Hamon såöker glömska. l Q
 z Ö 10. Odaliskernas dans. Ö
a -- 0 t i; Ern då 2
. a s mo e.
ff; Cambyses4 dod. g .  .
 O z id. lll-väntans-I tidevr. z
fb Storslagen konsttilm. 0 Q 1.112.133: :33.5.311an Q
I. I I D u . O 17. Faran från ovan. .i
"Q Vi se här nedan en skildrmg av den allkande, grym- Ö Q 18l Ett annat öde. Q
o me konungens liv. O Ö 19. Hamon uppenbarar sig. Ö
"Q I n Q Ö 20. Ormarna i paradise-t. 0
r. Cambyses och hans gunstling kasta spJut. Ö Q Q
 Gunstlingens son blir Cambyses mål och dödas. z 0.0....ÖQÖÖQQÖÖÖÖÖQ.....ÖÖÖÖQÖ
Q Gunstlingens hustru svär att hämmas sin son. Q
 Hämnden och Oambyses död. 
000000000OOOOOOQQOOOOOOOOOOOOO

5. Före och eller bröllopet.

 

-m Skämtbild-
i I Förlattad och och inspelad av vår allbekante herr Max
. Linder.
PERSONER;
3-  Svärsonen --..-........-..-,.;4. Herr MAX LIåDER.
- Hans blivande fru ....... -- Fru L. RIOHA D.
IKOIOSSan 30119- sve-.modem ,, M. MANTAVAN.

I Handlingen tilldrager sig dels i svärmoderns hem dels i
m de nygiftes ville på landet-

 

 

Förstklassig.r lloianomusik.l

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre; thra dio 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
2:dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
i Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 15 Januari.

Ekilstunu. Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain