#7281: Eskilstunabiografen

Lokal: HANUL. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Garelilg. (snell nmnl Hirllrnsnl).

(Telefon 716.)
. . O.
Dagln w, w oresnall .. gar
Vardagar från kl. G-lilie. m. Söndagar från 2-5, G-lll e. rn. med lnirjan varje hel timme.
än OBS! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS! 3:

   

 

 

 

 

Program fr. 0. m. rr t. o. m. re Januari 1910.

serar utanför ude höge fjelde". I förbigående besöka vi Trond:

I 0 I
hjem, Tromsö, Hammerfest m. fl. städer, beskåda den imponeI
1 rande Lcrforsen, jaga upp tusenden av sjöfågel på vår färd
I I I göra påhälsning i ett lappläger, ånga igenom den storslagna
Storartat panorama över världsstaden. i

Geirangerfjorden etc. Och så äro vi omsider vid målet, där vi
njuta av det hänförznnde skådespel midnattssolen bereder.
Eiffeltornet, konstruerat av ingenjör A. G. Eifiel och upp- .7 midnaffssolens låna!!
:fört till världsutställningen 1889, är världens högsta byggnad
(300 meter). Filmen visar en uppstigning i tornet och de stor-
artade "utsikterna man därunder har åt olika. håll.

Försfklassly sevärdhet!

 

 -lE

nrnlnrrr. 

En indiansk kärlekshistoria.

 

 

 

 

.. "n r

   

2- 91"

rån cirkuslivef.

   

"Svarta Höken", en Siouxhövding, har lovat

I  .I sin dotter till "Unga Ormen", en under-hövdingiför
      - stammen, ädel och tappcr. Vi se när "Unge Or-

nen" friar på indiansätt genom att sätta sig vid

" 0 I , lf brunnen, där hövdingadottern hämtar vatten, och
silelat av artister Iran Pans f blåsa på sin flöjt. Emellertid älskas den unga
främsta SGGHGT. i, i flickan även av L(Röda Molnet", en känd indiansk

spelare, och denne kommer till, när trolovningen
tillkännagives, samt börjar spela med "Svarta Hö-
ken". Den sistnämnde förlorar ideligen, och slut-
ligen sätter "Röda MolnetLA upp allt vad han vun-

nit mot hövdingens dotter. Även nu förlorar
uSvarta Höken", och, då. han så vägrar att lämna
flickan till inotspelnren, stöter denne ned honom.

Så får man övervara hövdingens högtidliga lik-
begängelse med sorgeceremenier, medicinman etc.
Därefter samlas de förnämsta krigarne till höv-
dingeval. L:Unga Ornen" åtager sig att utkräva
hämnd på "Röda Molnet-l, och en krigshuva sattes
på hans huvud. Efter ett långvarigt sökande lin-
ner den unge indianen "Röda Molnets" spår, och
snart se vi honom i en kanot ivrigt förfölja höv-
dingens baneman, som. slutligen får sin gärnings
lön, varefter LKUnga Ormen" enhälligt utses till
stammens hövding.

Clownen och trapezkonstnären Toddie är gift
med den vackra konstber-iderskan mzlle Cleo och
lycklig fader till en älsklig liten flicka. Lyckan
har städse förut varit ogrumlad, men så kommer
ormen in i paradiset i form av en förmögen, ele-
gant herre, som lockar1 Cleo på avvägar. En afton
överraskar mannen henne i klädlogen i intimt
samtal med kurtisören. Ursinnig visar han bort
den pliktförgätna, men under det han uppträder
senare samma afton, blir sinnesrörelsen honom
övermäktig. Han störtar ned från den svindlande
höjden och skadar sig så i fallet, att han för fram-
tiden blir oförmögen att utföra sina förra konst-
stycken.

Vi återfinna ett år senare Toddic och hans
lilla flicka i ett torftigt rum; den forne artisten är
utarmad och förtvivlad. Flickan beslutar sig för
att uppsöka modern, som hon sett gå in iett hus q
inne i staden. Här finns. vi Cleo i ett glatt lag. j; jvenfyr i "vilda väsfemff!
Men plötsligt gripa samvetskvalen henne. Hon i y
lämnar, dragen av en osynlig makt, sällskapet och f
går ned på gatan, där hon möter sin lilla dotter. 
Denna för henne medihem till fadern, som sluter

den återkomma i sina armar.
0 r
.. Gnli Nyli Ar.
y 1 Stackars herr Mejeri Om någon -får för många nyårs-
l hälsningar så. är det väl hr Mejer. Till och med i arresten,
3 n  I   där han får sluta sin nyårsdag, blir han tillropad:
. I i.

Hänföranrle scenarier från höga norden.

0
.Vi medfölja en turistångarc från Bergen, passera förbi f ff jr.,

 

 

 

 

 

 

 

 

Rik! på spännande moment!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:fjällomslutna fjol-dar, se höga forsar störta. nedför bergsbran-
terna o. s. v. Det är en underbart vacker väg ångaren pas-

 

 

 

 

 

 

W ELEKTRISK VENTILATION. "M
Eftertryck av prngrarnmei ulan särskilt medgivande förbjudas. en se nn se en Berusade personer äga ej lillirärle.

Förstklasslg musik.

ENTRE: l:sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

Nytt program Fredagen den de Januari. W

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain