#7280: Stora Biografen

.Expressnyhet Konstfilm.
m-

     

4 GARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl.M 6-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 8 t. o. ni. den ll Januari.

Stella Talomei förskjutes av hertigen och hennes broder

q .   1 I. I I .-
1. Med den elektriska garnvagen  :stagnerar-g. .. .. 
Parisina erfar att pesten utbrutit i Ferrara.
Parisina lämnar Ferrara.

ir. Mariigny till Chamonix. 

Hat och kärlek.

Ett på. vilt romantisk skönhet rikt landskap är sträckan, Igåääyéästen"

som genomdrager Montblancområdet. En liten bergiiod jagar Venus hämnad

sitt vilda vatten genom djupa bergsklyftor, tjusandeögat på Det ödesdigra jnötet

ett så, underbart sätt, att man icke lätt glömmer intrycken spegmln föååder "
., , .

därav. Vår väg för oss crenom bemr och dalar. Tunnlarmåste ,.

- . .. .b . L? . ,. . Dvargen.
vi resa igenom for att vid Var avsugning kunna se ett härligt Soroesånoen
panorama. Filmen är ett riktigt mästerverk och fotograåen är Häånde;
sa god, att man mastev ha den uppfattningen, att man person- Slumpotheos-

ligen befinner sig på. denna sköna plats av vår jord. Var och I
en som sett den, måste erkänna att det är den bästa bild den Sagan om denna kärlekstragedi har ända till våra dagar
sett, i" kvarlevat i italienska folkets sånger och ofta varit föremål för
skalders bearbetningar. Nu sist har Dominicos Tumiati mäster-
liga skådespel, som ligger till grund för denna bildserie, väckt
det största intresse i Italien. i ..

I  Denna bild är en verklig förstklassig konstiilm, där in-
M u S C h O X a k t tet sparats i praktfull utstyrsel och framställningskonst, och
2- så blev den vid den stora utställningen för kinematografisk

I konst i Milano utmärkt med första pris.

I.. llUVERl IAMERIKA.

II 1 jWyc-lfef in fressan i.

i de arktiska regionerna.

1. På utkik efter muschoxar. - 2. Muschoxar. - 3.
Jakten börjar. -- 4. De första skotten. w- 5. Den första musch-
oxen fälles till marken efter det tredje skottet. - 6. Rikt

jaktbyte.

3PARISHXJA

 . 5. Fru Feiti vill inte bli svärinor.
    Fru Fetticr är eginyoket mänsklig varelse och i allt och

Dramatiserat skådespel av den berömde italienske skal-  allo en mycket god moder. Men ve den, som vågar kasta ett
den Domenico Tumiati, inspelat av de förnämsta skådespelarne gofot öga" På hennes gotta: ty hfl Fettlg? förskräckelsq är att
Vid Teatro Dmmatique Nazionale i RomA bliva .sval-mor. Det ar hon alltfor ung till. har-leken ar dock

f obetvinglig. Redan sedan länge älskar den unga flickan en

Handlingen försiggår i det femtonde århundradet vid her- ung man som, om dock icke någon Don Juan, åtminstone är
tigen av Ferraras hov. Hertigen Nikolas av Ferrara har för- en ganska hygglig människa. Båda hoppas de på ett lyck-
mält sig med den unga sköna prinsessan Parisina och därför ligt öde. Han kommer hem och framställer sitt frieri, men
förskjutit sin förut allsmäktiga älskarinna. Hennes broder fru Fettig- kastar honom själv resolut på dörren. I vild fart
Hugo har ful-sten dock behållit vid sitt hov. Hugo hatar sy- följer han sedan efter fru Fettig ooh sin käresta då dessa gå.
sterns rival. Då. pesten utbryter i Fer-rara, beslutar hertigen ut för att göra en mängd uppköp. Gång på. gång är den en-
sända sin unga maka ut ur den pestfyllda staden. Som be- trägne friar-en framme för att upprepa sin begäran, men blir
fälhavare för hennes skyddsvakt och spion medsänder han varje gång mycket hårt förolämpad. Fru Fettigs raseri när
Hugo. Prinsessans godhet, mildhet och skönhet besegrar  dock sin höjdpunkt då hon finner sin dotter pratandeq med
småningom Hugos hat och detta förbytes till kärlek. Hugos den efterhängsne friaren. I sin iver tar hon helt resolut och
fiender begagna sig av hertigens svartsjuka och häftiga sinne pryglar upp honom. De marschera nu till polisvaktkontoret,
för att störta Hugo, och omständigheterna styrka hertigens där enligt lagen fru .Fettig skall för misshandel dömas till 6
misstankar. Då. Hugos syster ej tager i betänkande att offra månaders fängelse. Det var dock för mycket för fru Fettig.
sin broder för att störta den hatade prinsessan och bekräftar Hon knäfallor för friaren, denne lyfter henne ädelmodigt upp
dennes förmenta brottslighet, känner hertigen sigI överbevisad och i tacksamhet och glädje förenar hon de båda ungas hän-
och låter i sitt raseri de båda olyckliga kastas i ett underjor- der, i det hon säger: Varen lyckliga barn. Stor är glädjen,
diskt fängelse, varifrån först döden på. stupstocken 1425 be- då de begiva sig hem och fru Fettig fröjdas redan vid den
friade de olyckliga. tanken att bliva mormor. .

l

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.
ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre; 2:dra dio 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
.Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Rikstel. 150.
Rättiill ändring av programmet förbehålles.

Berusade personer äga ej tillträde. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Nytt program Onsdagen den 12 Januari.

iii-Emm. maa-B. romer, 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain