#7279: Svenska Biografteatern

Ilska lliunallealn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

,RA Prov!

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid de senaste nyheterna å området.I 088.! i
Program lr. o. m. Söndagen den 9-t. o. m. Onsdagen den 12 Januari.

     

0.5 olio 0-5 0""0 ole alla olio ...o
.o ...o ...o one ...o one ene o". o

:00000...OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO ...I-...fax

z 1. . Expressnyhet.
O m

å Den på Korea mördade Japanskestaismannen Sv. Biografteaterns stora uppsendeväckande nyhet!

Furst lins henravnin

å-

Levande och sjungande bild på svenska:
-u

 Carl Barnklinrl

i Japan.

Mycket originell bild, visande de storslagna ceremo-
nier som vid ett sådant tillfälle utvecklas i solupp-
gångens lund.

O
OOOOQO....OOOOQOOOOOOOOOOOOOO

OQO-0000000000
...OQOOQOOOOOOOOOOOOOO

sjunger vid handklaver en 1oonalvlsrr ur "Lars fn-
ders och Jan anclers". Öemofstånålrqu elr-cipligv
bild, hell enkel! eH mästersfycke i siH slag.

:06000O...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g Succes Amerikansk konstiilm. Succes.
Ö - -

 

N

. uarler-shi-ärla

äsongens mest "
spännande drama.

tewyorks förnämsta skådespelare medverka.

En ung flicka. bor med sin gamle fader ute på. len-
det. En dag träffar hon en ung man, vilken förälskar
sig i henne.
Den unge mannen, vilken blivit iördärved i dåliga
Q vänners sällskap, lovar henne sin tro och låter sedan en
Q av sina vänner, förklädd till präst, viga dem.
Men en dag då. hon avvisar en av hans vänner, sä-
. ger denne brutalt till henne, att hon icke är gift, uten
Q ett det hela. enda-st varit en komedi.

Utom sig av sor skyndar hon därifrån1 men man-
Q nen fortsätter sitt vilda liv. i

.. Borsyrekällor.

Underbara natur-fenomen. f f

...OOOOOOOOOÖOOOOO
(I)

:OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOO000000

z 5. Konstfilm!

.En kritisk belägenhet.

O

00000000000600000...OOOOOOOOOOOOOQOOO
0000

...OOOOOOOOOOOOQ

Då kommer hans moder på besök, och hon kommer Q
Q sonen att ångra sitt: uppförande mot den unga. dickan. Q Komedi av Ugn falena.
Q Han söker upp henne, ber henne om förlåtelse och går Q o , I I .
Q sedan tillsammans med henne till hennes gamle fader- Q Spela-d av skadespelerskoma Mmmm 0011 Mwhelettl
Q och nu. gå. de med glatt; mod mot det nya liv som vän- Q samt skådespelarne Dondini, Spuno och Pezzagglia,
z mr dem- z samtliga. vid Theàtre Argentina i Rom.
I OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ.O. .OO...0.000...OOOOOÖOOOOOOOÖO

 

 

 

 

 

 

 

M
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m.,- Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 11:sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3,- 3--5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 13 Januari w

men.mnT,Ti-T-r.-B. Form, uni,

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain