#7276: Svenska Biografteatern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

   

giver dagliga

1:- F Ö R 515 

 

efter utsökta och gedigna program.

038.!

Alltid de senaste nyheterna à området.

088.!

Program ir. o. m. Onsdagen den 6 t. o. m. Lördagen den 6 Januari.

1. Friedhovs von Stegtiens monument.

Ovanligt vacker bild.

Svenska Biografteaterns stora nyhet!

2. lan lis serenad. -

y Levande och sjungande bild på svenska.

 

Visas t. o. m. Söndag.

Jmmghmm!

3. Ny spännande äventyrsskildring.

Cowboy som miljonär.

Överträffar alla hitintills Visade bilder från
Vilda Västern. Man får här bevittna de
djärvaste prestationer på hästryggen.

Bud Neble, en man i sina. bästa år, är chef för området
"Dil i Idaho".

En eftermiddag rida ryttare från området "D" in till Cir-
cle City för att tillbringa en halv dags ledighet. De äro an-
förda av Bud.

Då. erhåller Bud ett telegram vari han får underrättelse
om att hans farbror är död och att han är enda zu-vingen till
dennes egendom vilken var värderad till åtskilliga miljoner.

De förvånade cowboys tumla omkring då de få veta detta.

Ett år senare tröttnar Bud på. cocieteten. Vi se honom
och hans hustru i ett sällskap men vår cowboy visar tydligt
att han är trött på. den orkeslösa östern. Han längtar efter
friska luften i den vidsträckta västern. Då han sjunker ned
i en stol fångar en Remington-tavla hans öga. Artisten har
skildrat den verkligt och då. Buds minne återvänder till en
scen av samma natur kommer en ingivelse över honom. Han
griper en telegramblankett och avskickar följande telegram:

 

 

Col. Dalton chef för området L4D"
Circle City, Idaho.
Detta liv dödar mig. Sänder Eder extra-tåg. Skicka hela

utrustningen, hästar och allting. Denna stad behöver eggelsc.
Kom och hjälp att väcka upp den.
Bud.

Några få. dagar senare se vi dom i en förstadsdepot; och
stor förödelso råder på stadens gator. Men till slut säger Buds
hustru till honom: "Bud sänd antingen tillbaka dessa män
därifrån de kommit eller lägger jag in anhållan om skilsmässa".
Sedan se vi cowboys i en vagn på återväg hemåt.

Slutscenen av bilden är i miljonärens hem. Bud erhåller
då. ett telegram och när han läst det skrattar han hjärtligt.
På hustruns fråga. om han gärna skulle vilja bliva cowboys
igen, vänder han Remington-tavlan mot väggen och svara-r
faldrig mera."

Qmmghmmm
m k-Å Ä-A Elak-Å Ä-AB

Emmäåmm

l lbis. 

Kronprinsens av Belgien skolskepp
för fattiga Iiskarbarn.

Vi äro här i tillfälle att avlägga en visit på

nämnda skepp. Ombord på Ibis få barnen eni
A alla avseenden sund och lärorik utbildning, som k
1 en gång skall dana dem till dugliga fiskare och V

hederliga män. Först-.pm morgonen, omedelbart
efter reveljen skall däcket spolas. Så följer un-
dervisning i-simning, rodd, segelexercis, signale-
ring, nätbindning, segelsömnad, kompass-lära etc.
varpå läraren med en miniatyrbåt demonstrerar
olika skeden i fisket. Slutligen slår måltids- och
fritimman, och alla barnen störta sig med hung-
rande magar och jublande aptit över den kärkomna
och välsmakande maten för att äntligen framåt
kvällen efter aftonbön och ett dånande hurra krypa
A till kojs. k

Hmmäämmi

.f

5. Lehman har stulit en matta.

Mycket komisk.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Musik av Hr Protus Åslund.

ÖB 5.! .Biografen öppnas alla vardagar f. v. kl. 6 e. m.
TIDERNA: Vardagar kl. 6-10 ef m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2Idra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan. kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldile 25 öre.

W Nytt .program Söndagen den 9 Januari. W

kamma, :rn-ATI; Farm, mål

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain