#7267: Svenska Biografteatern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

kmEMAToeRAF-röREvlsNrNeAR

efter utsökta och gedigna program. i
088.! Alltid de senaste nyheterna à området. 038.!
Program lr. o. m. Torsdagen den 12 t. o. rn. Söndagen den 15 Maj 1910.

I I
1. Blekinge läns distriktsmäsierskaps-

tävlingar i Karlshamn.

Egen fotografering. mf

 

 

 

 

 

 

Äter en jättefim från egen atelier.

2. Bröllopet på Ulfàsa.

Svenskt, historiskt skådespel-

lnspelat i trakten av Kristianstad. iscensatt och kinematograferat av A.-B. Svenska
Biograf-teatern.

t

Historik över Stybkets innehåll: Den mäktigaste ätten i Sverige under 1200-talet var Folkungaätten,
och i denna slakt var ingen mäktigare an Birger Jarl, vilken som förmyndare för sin son konung Valdemar ledde
Sveriges styrelse under många. år. Han var rättvis men hård och sträng och skaffade sig därigenom många fiender
bland de övriga storm-Linnen. En av dessa fattade till Birger ett oförsonligt hat. Denne man hade en dotter, som
för sin dygds och skönhets skull blev kallad Sigrid den fagra. Birgers broder Bengt, som var lagman i Oster-
götland, älskade henne. I trots av den stolta slakteris förbittring, beslöt han att göra Sigrid till sin maka. Jarlen
sände då såsom bröllopsgåva on kjortel av dyrbart tyg, i vilken en v-åd av grovt vadmal var insydd, vilket skulle
syfta på. Sigrid. Men lagman Bengt lät övertaoka vadmalsvåden med dyrbara, ädla stenar och pärlor, så att den
blev mycket dyrbarare än det övriga tyget, och sände den så. tillbaka till sin stolte broder. Denne blev då ytter-
ligare förbittrad och drog med väpnat följe till lagman Bengts gård Ulfåsa för att hindra bröllopet. Den vana
Sigrid gick emellertid modigt sin förtörnade, mäktige svåger till mötes, och då denne rick se henne, kände han
sig så. tilltalad av hennes fägring, att hans vrede försvann, och han utbrast: "Sannerligein om min broder haft
detta ogjort, skulle jag göra det självt. Därefter följde fullständig försoning mellan bröderna.

BIOFON.

3. i FLlC, FLAC.

I -- Musikaliska clowner. -f- I
4- B LOlVl MOR.

Vår bild skickar oss en doftande hälsning från södern i en koleration,  naturlig, att den måste väcka vår
djupaste beundran och förvåning.

 

 

 

 

 

 

il

I f Y l
 En hemsk4 natt.

Mycket rolig.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Annandag Pingst den 16 Ma j 1910. w

Eskilstuna, Tin-11013. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain