#7262: Stora Biografen

man vi .-
.ua-vf

son animal

4 CARELIIGATAN 4.

ESKlll-STUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDEpmA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-,-5 och 6-10 e. m.

Program från den 30 April t. o. m. den 3 Maj. I
l w . I I
.. En resa paTauernbanan.

.-. Ba varia-F ilm. .".

 

 

Denna bild är en av de mest illusoriska ni har sett. Betrakta blott viadukten vid Falkenstein,
hur majestätisk är icke anblicken av skogarna och det i bakgrunden framilande expresståget.

1) Klemm Schlueht. - 2. Anger-tai Viadukt. -  Böekstein Tunnel med sitt världsbekanta
attenfall. - 1) Falkenstein. -- 5) Bod Gastein. H 6) Villaeh AID Drau.

i
 Domen över död man..

Amerikansk konstfilm.

Inspelad av de så högt uppburna amerikanska skådespelarna.

 

 

1. Min son, hedra din familj! Infria det löfte, som dina stora förfäder ha rätt att fordra av

 

dig! f- 2. Då trumman går. -- 3. Sviket förtroende. e- at. När fadershjärtat klappar av stolthet.

5. Brustna förhoppningar. -M 6. Mellan hopp och fruktan. - 7. En vansinnig handling. -
8. En skymf, som måste rentväs. - 9. På. slagfältet. - 10. En trogen tjänare. - 11. Domen
över död man. - 12. Sorg.

 

 

I x I
, Gäslupplrädande

.-alx7.-q

ÖslgIÖlafSpelmannen

Jose] Allll

över hela Sverge känd

 
 

allmogespelman
innehar 2 första pris
I vid ysjoelmanstävlingen

för gamla làtar.

 

 

 En kinematograf.

I salongen sitter publiken andäktig och väntar på vad som komma skall pa kinematografduken.
Föreställningen börjar med ett drama. En gift man överraskar sin hustru i armarna på sin älskare.
Ett stormigt uppträde följer. Revolverskott smälla och sedan en täckelsens slöja sänkt sig över den
hög av lik som är.resultatet av det blodiga dramat, komma näsdukarna bland publiken i livlig rö-
relse och intet öga är torrt i salongen. Nästa nummer är en uppvisning som en clown ger 1 s1n
konst ooh hastigt skiftar sinnesstämningen bland åskådarna. Men vem kan hälla sig för skratt in-
för dessa roligheter. Men så slår stämningen om igen ooh skämtet lämnar plats för det mest Plolo- j
diga allvar. Se där ett hus där ett gräsligt drama har utspelats och där ett fönster genom vilket
en förolyokad existens har störtat sig ned. Se en automobil som med sina 40 hk. är ute-på jakt.
Och till sist framkallar en på. duken framställd storm med skyhöga vågor och båtar  sjönöd en
smärtsam känsla i maggropen på. äskådarna. Tystnad, publiken skyndar ut glad och nöjd över att
äntligen känna fast mark under fötterna igen.

I v I I
Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; 12:dra dto 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;-
thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 4 Maj.

ErnmmåTD-.-A.-B. Elm 1.010.

[j

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain