#7261: Stockholmsbiografen

e

s-rocKHoLMs-

 

 

A

 

FEll

 

I N ya Ordenshuset

vid Stockholmsvägen

giver e

Söndagen "den l

 

Stor föreställning.

Nästa föreställning Onsdagen den 15 Jan. kl. 8,15 e. m. efter delvis nytt program.

PROGRAM;
Ve chans n yh e ter

Patbé-Journal

Illustrerad delning öfver allt som händer och sker på lordklotet.

 

 

 

I midsommartid på. Jersey.

Alldeles inpå franska kusten ligger en del öar, som de omtänksamma engelsmännen vetat att lägga beslag på, och bland dem är Jersey den mäst
berömda för sina vackra naturscenerier. Våra bilder jäva ej häller detta omdöme. Havets vågor bryta sig mot en söndersplittrad kust, och att den kan vara farlig
inses av den storartade strandning vi få bevittna, då en stor ångare slungas upp på land.

Präktiga kolorerade naturbilder.

  

Kärleken besegrar automobilen

eller

En vigsel på. dressinen.

Amerikanskt ensationsdrama.

Kalle älskar Rosa. Det bör därför glädja läsaren att Rosa också
älskar Kalle. Rosas pappa vill gtfta bort sin dotter med en hr Field som
. inte Rosa tycker om.
Kalle är nämligen en latmask, som Rosas pappa anser vara ovärdig
sin dotter.
Emellertid ger Rosas mamma ett gott råd. Rosa skriver till Kalle
och ber honom skaffa sig sysselsättning. Kalle blir bas vid järnvägsbygge.

OBSJ

 

Rekordnummer! 03.!

 

 

Då inbillar Field Rosa att Kalle bedrar henne. Hon tror och lovar

honom sin hand.

Vid en automobiltur möter hon Kalle som arbetar vid dressinen pä

banan. Han förklarar sin oskuld och de rymma på dressinen från säll-
skapet. Bilen sätter efter men Kalle och "Rosa hinna före på dressinen,
möta en präst och vigas på dressinen. När de möta sällskapet äro de
redan ett äkta par. i

 

 

Kvinnans hårltlätlsel genom liderna.

En kulturhistorisk bildserie av rang.

Att håret är en av kvinnans skönaste prydnader är en gammal känd
sanning och att det obestridligen ären "huvudsak" framgår av allt det
oerhörda arbete och uppfinningsförmåga, som ialla tider nedlagts på
hårklädseln.

Vi följa här koaffyrens historia ända från det urgamla Egyptens tid,
genom grekernas och romarnas skönhetsdyrkande epoker, medeltiden med

dess bisarra Burgundmössa, renässansens enkla, stilrena proportioner,
Ludvig XIV, XV, XVI och under revolutionen, så äter ett slags renässans
under Napoleon (empiren) för att övergå till 1860-talet och - 1912.

Slutligen visas en förtjusande samling småttingar i olika koaffyrer
från "Palais de Coiffurefl i Paris.

Damernas alldeles speciella, charmant kolorerade nummer.

Monopolbilden

:ål---------- ..

Illoihu-:Klilxis sTvRKA

l. Ett vanskligt studium. 13. Det första mötet.

2. Det ömma modershjärtat. 14. Fårjagfölja Eder hem,fröken?

3. Mynt på fickan. 15. Ett fräckt röveri.

4. Ut i livet. 16. Försoningen.

5. Generalförsamlings förbere- 17. En söndagsutflykt.
delser. 18. Friluftsvarietéen.

b. Glad ungdom. 19. En liten förfriskning.

7. Flitig ålderdom. 20. Nej, icke i afton.

8. Stämningen stiger. 21. Svikna förhoppningar.

9. Generalförsamlingen avslutas 22. En förälskad.

10. Fader och son. 23. Cage-dagen.

11. Dagen därpå. 24. Vi mötas i afton.

12. Färdig med studerandet. 25. Vännerna fresta.

Ett människopars Ievnadsöden tecknade för biograf av X. X.
Stort socialt nutidsskådespel med det brusande storstadslivet och dess frestelser som miljö i 3 akter.
Handlingen tilldrager sig i det glada Köpenhamn nuvarande tid.

eller

Själarnas sympati.

K öpenhamnsk konstfilm.

26. Varför kommer han icke? 39. Nu skall det vara slut.

27. En glad runda... 40. En god idé.

28. Stackars Tove! 41. På Räddningskärens kontor.
29. Ett sorgligt återseende. 42. En hygglig fristad.

30. En förnärmad herre. 43. Jag lovar dig, det skall vara
31. Sorgen skall dränkas. slut! -

Å32. Angest i hemmet. 44. En tur på landet. x--V
33. Också en som sörjer. 45. Hon kommer.

34. I polisens händer. 46. Katastrofen.

35. Snyggt sällskap. 47. En hastig utryckning.

36. En ångrantle syndare. 48. På olycksplatsen.

37. Räkenskapens timma. 49. Ett återseende.

38. En sträng fader. 50. Fyra glada människor.

llonslapel Snirtl spelar kinemalogralbilde.

En bild ur storstadslivet med de faror, som där möta en ung, lev-
nadsglad man. Föräldrarna tro att deras son är fullständigt obekant med
storstadsnöjena, men så överraskar fadern honom plötsligt en dag i ett
högst tvetydigt sällskap. Följden blir att sonen får börja arbeta å faderns
kontor, där han blir bekant med en kontorsfröken, Tove, som bllr hans
goda ängel. Han kan emellertid ej motstå vännerna och då han en gång

kommer till henne berusad, kör hon ut honom. Han blir förtörnad och
berusar sig ännu mer samt råkar så i slagsmål och får sova hos polisen
en natt. Fadern får veta detta och nekar honom all hjälp.

Han får nu plats vid räddningskåren och vid en tågolycka träffar
han åter Tove, som svårt skadats. Vid hennes sjukbädd återförenas förà
äldrar och son och allt blir frid och lycka.

Intressanta scener ur storstadens nöjesliv.

Förbjuden för barn.

Broschyr à 5 öre vid ingången.

Skratta-acces-

anuari kl. 8,15 e. m.

 

 

  

 

085.!

 

W Obs.l

Fin musik till piano.

 

Entré: Fondläktaren 50 öre, salen och-sidoläktarne 35 öre.

Till talrikt besök inbjuda

 

Mariestad, Mariestads "typen-niska. Anstalr 1918.

Att Stockholmsbiograien lår sina bilder från Sveriges förnämsta iiimfirma och att
dessa numera allmänt erkännes vara förstklassig, liksom att den har den bästa,
eldsäkraste och lultlgasie lokalen, med jämn behaglig temperatur.

. KOMMITTERADE.

955.:

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1913
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain