#7259: Stockholmsbiografen

i Nya Ordenshuset fvid .Stockholmsvägen
som i dag onsdag kl. 2, 3 och4 e. m.

I giva: siora förasiällningavr anligi nedanstående
P R O G R Å M:

Ve ckan  n yh e ter

, Pathé-Journal -
Illustrerad tidning över allt som händer och sker på iordklotet.

1 I i L U Z  R N. Eörtjusande natulfcenerier..

Stockholms-Bingmg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infartsbron. é På stranden av Rouss. Q. Panorama över Luzern. - En tur på Vierwaldstädtersjön. - Bergsbanan uppför Mont Pilatus.4
i i O

garmin-kf!

   

e!

l--Jlåmlihil in Six hemliuhel.

Spännande drama.

förklarar för honom att hon endast vill gifia sig med en rik man. i A
Då gripes han av en förtvivlad tanke. En hemlighelsfull friimling gör honom förslaget att sälja uppfinningen, och han står i begreppltill

förräderiet då budet kommer: fabriken brinner. . .Y
l b Och nu inser han sitt felsteg och till sinyfar skr ver han ett avskedsbrev och reser långt bort förcatt börja ett nytt liv. i I

-iEF Tåb-Bim.

Komiskt.

VDen unge ingeniören gör en storariad uppfinning och är just i färd med att fullborda densamma. Han älskar emellertid en ung flicka som l

 

Obs.! Fin musik ill piano.

Entré:  öre för äldre, 15 öre för barn.

 

 

 

   

 

Mariestad, Mariestads Typograiiska Anstalt 1913.

Information

Title:
Stockholmsbiografen
Printed year:
1913
Place:
Mariestad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain