#7258: Biografen

,. 28. x. tee. 2,;
v

i Ume n

 

i  . .

 

i Biorafen!

. - ---- Storslagna
dllll 

gifvas annandag jul, lördag &.söndag med början hvarje kväll kl. 6 & 8 em.
Aldrig förr har ett så storartadt program gifvits i Nybro! I "
Öfver l7,000 fot films kommer att upprullas, hvaraf hufvuddramat ensamtär 4,500 fot. .

Hvarje föreställning dra-ger en tid af 2 timmar!
i i W"- .Se nedanstående! W I I

 

     

 

 

 

     

. i Wintergladje. Robinetts julklapp .

En mycketanslående bild från Schweitz. Kemisk scen med den genomrolige Robinett i hufvudrollen!

 

 

Sen gamla hagen. BunnysP äfventyr . .

Mycket Spännande indiandmina. -Lustspel af Vitagraph, där tjocka BunnyÅ spelar sin glansroll.

Oerhördt komiskt!

 

 

Det gripande dramat I

tSSYNDER

   

eller i

V -e1

Den förlorade sonen återfunnen. Vi

En särdeles gripande, till hjärtat gående bild, nr verkligheten!
Ett drama af första rang! En sevärdhet ensamt!

Därefter: IDet uppseendeväckande skådespelet I

i
å
å
i
å
å
å
å
å
å

 
      

i Skädespel i .4akter från Bälkankriget.

Säsongens största snecés, som i-Stockholm under veckotal dragit fnllpackade hns.v
Det modärna krigets fasor visas här i sin hemska verklighet!
Beskrifning öfver dramat säljes i biljettkontoret. I

e
z
s:
ä
ä
e
e
z
e
z
å
z
ä

Barn äga icke tillträde till dessa föreställningar! Teatern är väl uppvärmd! Förstklassi-g pianomusikl

På grund af de stora kostnader, som härmed äro förenade, gälla följande priser: .lzsta plats 75 öre, öfriga platser 50 öre.ä

i OBS! Annandag jul kl. 4 e. In. gifves

f Barn1 ochw qfamiljeföreställningar
då hela det öfriga programmet, med undantag af Krigskorresbondenten, gifves.

Biljettpriser: Äldre 35 öre, barn 25 öre.

 

 

Se vidare affischtaflorna! i

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1913

lwwwwwwwwwwwwwmwwwww

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1913
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain