#7257: Succès

kommer på mångas-.begäran att gifva enA

Storslagen

I

:Battagms- mest-anning

 

OBS-l Ett godt, nytt och särdeles utvaldt program. OBS-I
I Ur programmet framhålles:

staden Lenzé En man som tröttnar på

O

O

. O

. . : 3

med omglfnmg- g att vara ungkarl. :
: ä

Ett af nutidens mest lyckade na- -
Låt bli att skratta, den som kan.

tili-scenarier å Biografens område.
00.0.00000Q0.00.0000000000000000000000

 

ENINIIMINIIWIUl.;lllimlm!
Burträfvandet af Präriens Hus.

 
   

      

(-4
En sista stl-id mellan indianer- och Cowboy. I
En mycket vacker och gripande dramatisel-ing.
NIUMIKWmNWPMIfMINIkaaE

 

partier från "nå Illll llllUE Illillltllsåliuihillamnvw. men some]
Hirasawa. z miåflislsälaiaäs.I-s mteiwlaliäliuäw-

åågååggåååågågåååaaäaagg
g En Bandb and önskas kåpa.

Bringar publiken att skratta från början till slut.

gwåååååååååååååååååwåäag

Dessutom flera bilder som ej
här äro angifna. Bilderna äro
.g blinkfria, klara och tydliga. ..

ro wei w

Q
0 QIII,
oäifflszdlzlän

 

 

 

Trots de låga biliettpri-
serna uppträder

Eurnuas nunulämslu
Velulilluiknnsmär

med sin förvånansvärda

Dödsridt

i den s. k.
"Dödsl-ingen".

 

 

 

Q
- 04711,
oädfffffäl: än

då; l I Ö :a- -Å

 

 

 

 

 

 

 

gllxettpviset: 35 tm för ämm, X5 "öm får Sam;
Högaktningsfullt

lnnehafvarzn af Snacks-Biografen.

Information

Title:
Succès
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain