#7256: Biografen

sto.- Premiär!
N 1- PROGRAM W---:---w W
I Jil i [Jens-inne!

Kallas-.salt rolig 1 skämtbild.

 

Hummer pà franskt vis

V Extra fint lustspel! Mycket roande!

I I) ä r e f t e r
Det uppseendeväckande skådespelet 1

 

eller Afgrundsfurstenx

1 Sensationsdrama i1 3 akter.

Iscensatt efter romanen "Nattens herre"7 om hvilken tidningar
yttrat7 att aldrig har väl ett i all sin brutala kraft mera rent af hetsande

- skådespel sett dagen.
Beskrifning öfver dramat säljes i biljettkontoret.

Gå1 ej miste om att se detta!
r " l

Färstklassiy piannmusik! Teatern är väl uppvärmd!
Barn äga ej tillträde till dessa föreställningar.

 

I trots af det storslagna programmetäro biljettpriserna de vanliga:l
Izsta plats 50 öre, 2zdra plats1 35 öre, 3zdje plats 25 öre. v

v0bs.! Söndag kl. 4f-5 e. m". gifves stor extra

BARNFÖR

 

efter ett intressant och roande program. v

Sarskildt fralnhålles det spännande skådespelet
Dödsridten vid Balaklava.

Biljettpriser: .Äldre 25 öre, lrarn 15 öre. OBWSJ1 Tiden kl. 4 e. m.

. StureL Ljungdahl, Nybro 1913

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1913
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain