#7255: Nybro Biografteater

hördagen den 30 oeh söndagen den 31
augusti kl. 7, 8 oeh 9 e. In.

PROGRAM:

Humorn står högt i tak vid åsynen af programmets
glada och genomroliga spex:

Den gamle kvinno-
tjusarens odyssé

Amerikanskt skoj om kärlek och äktenskap, trohet och rackartyg, pillertrillare och

ngiftn-flaskor m. m.
jBURLEsK HUMOR!

Heltimmasskådespelet

Miranda E

Marknadsdansarna Hermann och Miranda ha under sitt kringströfvande slagit upp sitt
tält pä Grefve de Rednaus ägor. Miranda är Vacker och Hermann är djupt förälskad i henne.
Grefven, som är änkling, fär se den bedärande danserskan samt lyckas obemärkt af Hermann
fä tala Vid henne. Miranda beviljar honom ett möte.

Hermann upptäcker den fara hvaraf hans kärlek hotas men kan ej trots alla föreställ-
ningar hindra Miranda frän att hemligen möta Grefven. För att öfvervinna hennes motstånd
lofvar Grefven att gifta sig med henne och när Miranda jämför det lysande lif, som öppnar
sig för henne, med den till nöd gränsande tillvaro Hermann har att bjuda henne, kastar hon
sig i Grefvens armar.

De nygifta upplefva fem lyckliga är. Men Mirandas föregående lif har efterlämnat
outplänliga spär i hennes hjärta och när slumpen för Hermann till slottet och de forna älskandena
mötas, drages hon tillbaka till det förra obundna lifvet. Hon öfverger man och barn samt
följer Hermann pä hans äfventyrliga vandring.

Miranda erhåller snart ett lysande engagement och berusas af framgången och applå-
derna. Hon har dock nätt och jämt hunnit börja detta nya angenäma lif förr än Hermann
räkar ut för en olyckshändelse och skadar sig allvarsamt. Miranda Vårdar honom med största
ömhet samt offrar sina juveler och lyxartiklar för att rädda hans lif. Hon ser nu med för-
skräckelse nöden nalkas. Hermann hinner knappt tillfriskna förrän de på. gärdarne mäste söka
det bröd, som tilldelas dem af barmhärtighet. Tillintetgjord af ansträngningar och umbäranden
uppsöker Miranda sin make och kastar sig för hans fötter samt erhäller förlåtelse.

Men det obevekliga ödet läter Miranda umgälla hvad hon brutit och utser Hermann
till sitt hämndverktyg. Den öfvergifne tränger sig in i Grefvens slott och efter att mot men-
ederskan ha utslungat sitt hat och sin förtvifian, stryper han henne. i

FINFIN PIANOIVIUSIK.

Inträde: 1:a pl, 50 öre, 2:a pl. 35 öre, 3:e pl. 25 öre.

Sture Ljungdahl, Nybro 1913

Information

Title:
Nybro Biografteater
Printed year:
1913
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain