#7254: Biografen

Biografen

Lördagen den 29 kl. 7, 8 och 9 e. rn. saint
söndagen den 30 november kl. 6, 7 ooh 8 e. m.

gifves följande storslagna program:

Juggins elekt.
rullskridsko

Kollossalt rolig bild.

Varmt & kallt

Mycket roande amerikanskt
lustspel.

Det storslagna heltimmesskådespelet

DRAMA r 2 AKTIERV

Inspelat af framstående tyska I
artister.

Ett drama; som genom sin gripande storslagna karaktär,
vunnit såväl press som publiks odelade beundran.

Oerhördt spännande! Praktfull iseensättning!

Beskrifning öfver dramat säljes i biljettkontoret.

(VFiniin :Vpianomusikl

i Bern age ej :inträde nn deeee feeeemumager-i4

favo; ,,

.en .i

Biljettpris: m-h-
lzsta plats 50 öre, 2zdra plats 35 öre, 3zdje plats 25 öre.

OBSJ Söndag kl.  e. m.

gifves

sron EXTRA
BARNFÖRESTÄLLNING

efter ett intressantvoch roande program.

niijettpriser; Äldre 25 öre, bem 15 öre.

038.! Tiden kl. 4 e. m.V OBS.!

 

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1913

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1913
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain